Metsätilastollinen vuosikirja - tuhti tietopaketti metsätilastoista

Metsätilastollinen vuosikirja 2004 on ilmestynyt. Kirja on yli 400-sivuinen teos Suomen metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Tuoreessa kirjassa painottuvat ympäristönäkökohdat entistä enemmän. Uutena asiakokonaisuutena esitetään metsien terveydentilan seurantaohjelman (Forest Focus) tuloksia. Lisäksi kirjasta löytyy monipuolista tietoa metsäluonnosta, metsien suojelusta ja metsien monista käyttömuodoista. Taulukoiden ja kuvien ohella kirja tarjoaa pienoisartikkeleita useista metsätalouden ajankohtaisista ilmiöistä. Metsätilastojen sisällön ja laadun arviointia varten kunkin luvun tekstiosan lopussa kuvataan tilastoissa käytettyjä käsitteitä, esitettyjen tietojen kattavuutta ja tilastojen laadintamenetelmiä. Euroopan unionin laajentuminen kymmenellä uudella jäsenmaalla on otettu huomioon metsäteollisuuden ulkomaankauppaa ja kansainvälisiä metsätilastoja käsittelevissä luvuissa ryhmittelemällä tiedot uuden aluejaon mukaisesti. Lisätietoja: Tutkija Aarre Peltola, Metsätilastollisen vuosikirjan päätoimittaja, puh. 010 211 2138, aarre.peltola@metla.fi Metla aloittaa Itämeren alueen puun hintaseurannan Metla laajentaa puun hintaseurantaa Suomen lähialueille. Puutavaralajeittaisia hankintahintoja Itämeren alueen maista on nyt saatavissa internetin kautta Metlan Metinfo Tilastopalvelusta. Tänään avattu ”Roundwood Prices in the Baltic Sea Region” -osio sisältää hankintahintoja Suomen lisäksi Virosta, Liettuasta, Ruotsista ja Norjasta. Tiedot perustuvat näiden maiden virallisiin metsätilastoihin. Metla päivittää hintatietoja säännöllisesti muutaman kuukauden väliajoin. Lisäksi palvelussa esitetään maittaisia puukauppa- tai hakkuumääriä. Puun hankintahinnat ovat valtaosin kuukausihintoja, ja niitä löytyy palvelusta vuodesta 1996 alkaen. Palvelu tarjoaa myös kuvaukset eri maiden tilastojen laadintamenetelmistä hintatietojen hyödyntämisen tueksi. Puun hintojen suoraan vertailuun maiden välillä on syytä suhtautua varauksin, koska eri maissa puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset, mittayksiköt ym. tekijät eroavat toisistaan. Metinfo Tilastopalvelu on maksullinen palvelu, ja se edellyttää lisenssin hankkimista. Käy tutustumassa palveluun ja ota se viikoksi ilmaiseen koekäyttöön, osoite on: http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/ Lisätietoja: · Tutkija Martti Aarne, puh. 010 211 2142, martti.aarne@metla.fi · Tutkija Esa Ylitalo, puh. 010 211 2183, esa.ylitalo@metla.fi Tiedote Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/2004/2004-12-16-tilastovuosik.htm

Liitteet & linkit