Metsätilastollinen vuosikirja 2003 on ilmestynyt

Tiedote julkaistavissa 5.12.2003 Metsäalan olennaiset luvut yksissä kansissa Metsätilastollinen vuosikirja 2003 on ilmestynyt Metsäalan perusteos Metsätilastollinen vuosikirja on jälleen ilmestynyt. Kirja sisältää keskeiset tilastot Suomen metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta unohtamatta metsien monikäytön ja ympäristönsuojelun näkökohtia. Lisäksi kirjassa esitetään olennaiset metsäalan kansainväliset tilastot. Vuosikirjan tilastoista valtaosa koskee vuotta 2002, mutta kirjassa on myös tuoreita kuukausikohtaisia tietoja vuodelta 2003 muun muassa puukaupasta ja raakapuun tuonnista. Yhtä vuotta koskevien tietojen eli ns. poikkileikkausaineistojen lisäksi Metsätilastollinen vuosikirja sisältää runsaasti aikasarjoja; vanhimmat tiedot ovat peräisin sadan vuoden takaa, mutta pääosa vuosisarjoista alkaa joko 1950- tai 1960- luvuilta. Aikasarjat ja eri aiheiden pysyvät tilastot mahdollistavat metsäasioiden pitkäjänteisen seurannan. Pääpaino Metsätilastollisessa vuosikirjassa on perinteisesti metsävarojen, puumarkkinoiden ja metsäteollisuuden ulkomaankaupan seurannalla. Kirjan sisältöä ja rakennetta kuitenkin kehitetään jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin päätöksentekijöiden tarpeita. Eniten muutettiin tänä vuonna metsävaroja käsittelevää lukua. Tuoreimmat metsävaratiedot esitetään pääsääntöisesti absoluuttisina lukuina, kun aikaisemmin käytettiin enemmän prosenttijakaumia. Vuosikirjaan sisältöön palasivat myös päivitetyt metsäsektorin panos-tuotostaulukot. Metsätilastot myös Internetin kautta Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Metsätilastollinen tietopalvelu toimittaa Metsätilastollisen vuosikirjan. Osa tilastoista perustuu Metlan omaan tutkimustoimintaan ja osa laaditaan yhteistyössä muiden tilastoviranomaisten ja metsäorganisaatioiden kanssa. Vuosikirjan lisäksi Metsätilastollinen tietopalvelu julkaisee vuosittain noin 50 metsätilastotiedotetta. Metsätilastot ovat saatavilla myös Internetissä, Metinfo Metsätietopalveluissa: www.metla.fi/metinfo/tilasto/ (maksullinen). Lisätietoja: Tutkija Aarre Peltola, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus, puh. 010 211 2138, sähköposti: aarre.peltola@metla.fi Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2003. Skogsstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry. 388 sivua, hinta 40 €. Tilaukset: Irma Kulju, puh. 010 211 2139, sähköposti: irma.kulju@metla.fi Tiedote Internetissä: www.metla.fi/tiedotteet/2003/2002-12-05-tilastovuosikirja.htm Metla/viestintä, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi. Tiedotteet Internetissä http://www.metla.fi/tiedotteet/ HUOM! Puhelinnumeromme ovat muuttuneet. Uusi vaihteemme on 010 2111. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00130/wkr0002.pdf