Polttopuu kattaa 40 prosenttia pientalojen lämmitysenergiasta

Tiedote 1.9.2003 Polttopuu kattaa 40 prosenttia pientalojen lämmitysenergiasta Suomalaisten pientalokiinteistöjen tulipesissä palaa runsaat 6 miljoonaa kuutiometriä polttopuuta vuodessa. Puumäärän energiasisältö on noin 46 petajoulea (13 terawattituntia, TWh), mikä on 40 prosenttia pientalojen lämmitysenergian tarpeesta ja 3,5 prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Pientalokiinteistöissä (maatilat, omakotitalot ja kesämökit) käytetystä polttopuusta 5,1 miljoonaa kuutiometriä on raakapuuta eli metsästä saatavaa jalostamatonta puuta. Polttopuun osuus kotimaisen raakapuun kokonaiskäytöstä on 8-9 prosenttia. Raakapuun lisäksi pientaloissa poltetaan 1,0 miljoonaa kuutiometriä jätepuuta, esimerkiksi rakennusjätepuuta ja hakkuutähteitä. Polttopuun keskikulutus on maatiloilla 14,4 m³, omakotitaloissa 3,8 m³ ja kesämökeillä 1,8 m³ vuodessa. Keskimääräisellä maatilalla käytetään siis lähes nelinkertainen määrä polttopuuta omakotitaloon verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Metsäntutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Pohjanmaa ja Pohjois-Savo lämpiävät puulla Runsaan polttopuun käytön alueita ovat Pohjanmaa ja Pohjois-Savo, kun taas Uusimaa on vähäisen polttopuun käytön aluetta. Runsaan käytön alueilla vuotuinen keskikulutus on 5-8 m³, kun se Uudellamaalla jää noin kolmeen kuutiometriin. Koko maan keskiluku on 4,4 m³ vuodessa. Maaseutumaisissa kunnissa polttopuun käyttö on selvästi runsaampaa kuin taajaan asutuissa ja kaupunkimaisissa kunnissa. Tämä piirre selittää maakuntien välisiä eroja polttopuun käytössä. Polttopuut hankitaan omatoimisesti Polttopuun käyttö on yleensä aika pienimuotoista eikä viidennes pientalokiinteistöistä käytä polttopuuta lainkaan. Kolmasosassa kiinteistöistä polttopuuta kuluu vuodessa alle kaksi kuutiometriä. Polttopuut hankitaan yleensä omatoimisesti ? vain viidennes poltetusta puusta on ostettua. Puulajeista polttopuuna suositaan koivua, jonka osuus polttoraakapuusta on runsas kolmannes. Muiden lehtipuiden osuus on viidennes samoin kuin sekä männyn että kuusen osuus. Lisätietoja: Erikoistutkija Yrjö Sevola, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, puh. 010 211 2173, sähköposti: yrjo.sevola@metla.fi Julkaisu: Sevola, Y., Peltola, A. & Moilanen, J. Polttopuun käyttö pientaloissa 2000/2001. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 894. Hinta 10 euroa. Tilaukset: Metla/kirjasto, puh. 010 211 2200, sähköposti kirjasto@metla.fi Tiedote on luettavissa Metlan Internet-sivuilla osoitteessa: http://www.metla.fi/tiedotteet/2003/2003-09-01-polttopuu.htm ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/01/20030901BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/01/20030901BIT00210/wkr0002.pdf