Suomen metsävarojen kymmenes inventointi käynnistyy

Tiedote 14.6.2004 Suomen metsävarojen kymmenes inventointi käynnistyy Jatkossa tiedot metsien puuston määrästä ja tilasta jopa kahden vuoden välein Suomen metsävaratietojen ajantasaisuutta parannetaan nopeuttamalla valtakunnan metsien inventoinnin kiertoa. Tänä kesänä käynnistyvän Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) aikana siirrytään järjestelmään, jossa maastomittauksia tehdään joka vuosi koko maassa. - Inventointikierron nopeuttamiseen päädyttiin, koska metsävaratietojen tuoreudelle asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Aiempi menetelmä eteni alueittain, ja koko maan mittausten läpivieminen kesti lähes kymmenen vuotta. Muutos palvelee myös laajempaa käynnissä olevaa luonnonvaratietojen seurannan kehittämistä, kertoo inventointien toteutuksesta vastaava tutkija Kari T. Korhonen Metsäntutkimuslaitokselta. - Uusi, koko maan vuosittain kattava inventointijärjestelmä takaa sen, että eri osissa maata metsävaratiedot ovat samalta ajankohdalta. Järjestelmän heikkoutena on, että yksittäiselle maakunnalle tai metsäkeskukselle metsävaratiedot joudutaan laskemaan useamman vuoden mittausten keskiarvona. Ajantasaista tietoa puun riittävyydestä, metsien kasvusta, monimuotoisuudesta ja hiilivarastoista tarvitaan muun muassa metsien hoidossa, metsävarojen käytön suunnittelussa, metsätalouden kestävyyden seurannassa ja kansainvälisessä metsäpolitiikassa. Ensimmäisiä tuloksia kahden vuoden mittausten jälkeen Inventointitulosten luotettavuudesta ei muutoksen yhteydessä tingitä, sillä maastossa mitataan lähes yhtä paljon koealoja kuin ennenkin. Tietyn alueen koealoista mitataan kuitenkin vuosittain vain viidesosa, ja viidessä vuodessa koealaverkko tulee mitatuksi kokonaan. Kahden kesäkauden mittausten jälkeen on luvassa ensimmäisiä luotettavia tuloksia päätunnuksista kuten puuston määrästä ja kasvusta suuralueilla (esimerkiksi koko maa tai Etelä-Suomi). Pienemmille alueille, esimerkiksi metsäkeskusten tai maakuntien alueille, luotettavien tulosten saaminen edellyttää tiheämpää mittausverkostoa ja siten useamman vuoden mittauksia. Koealoilta arvioidaan yli 100 puustoon, maaperään ja kasvillisuuteen liittyvää tunnusta. Tunnusten määrittelyissä on pyritty entistä parempaan kansainväliseen vastaavuuteen. Maastotyöt etenevät idästä länteen kesän 2004 aikana VMI10:n maastomittaukset aloitetaan Etelä-Suomesta 14.6.2004. Kaksitoista kolmijäsenistä inventointiryhmää aloittaa maastotyöt Itä- Suomessa, ja mittaukset siirtyvät kesän kuluessa Keski-Suomen kautta länsirannikolle ja edelleen eteläisimpään Suomeen. Vuodesta 2005 lähtien mittauksia tehdään joka vuosi sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa. Lisätietoa inventoinnista Internetissä ja maastossa Tarkempaa tietoa valtakunnan metsien inventoinneista, inventointitemenetelmästä, Suomen metsävaroista sekä kesän 2004 maastomittausten etenemisestä on luettavissa Metlan Internet-sivuilla www.metla.fi/ajankohtaista/. Tiedotusvälineiden edustajat ovat myös tervetulleita tutustumaan ryhmien työhön maastossa. Yhteydenotot ja lisätietoja: * Yleistiedot VMI:stä ja metsävaroista: Kari T. Korhonen, puh. 010 211 3030, gsm 050 391 3030 * Maastotöiden järjestelyt: Arto Ahola, puh. 010 211 2193, gsm 050 391 2193 * VMI:n tilaustuotteet: Anssi Pekkarinen, p 010 211 2148, gsm 050 391 2148 Tiedote Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/2004/2004-06-14- vmi10.htm ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/14/20040614BIT00170/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit