Terveissä kuusissa havaittu vain vähän kirjanpainajien aiheuttamia tuhoja

Terveissä kuusissa havaittu vain vähän kirjanpainajien aiheuttamia tuhoja Metsätuhohavaintojen ilmoittaminen onnistuu nyt myös Internetissä Kuusissa eläville kirjanpainaja-kovakuoriaisille oli viime vuonna tarjolla runsaasti lisääntymispaikkoja syksyn 2001 myrskytuhopuissa. Tänä vuonna kirjanpainajien parveilua ja iskeytymistä puihin on ilmeisesti haitannut touko-kesäkuun kylmyys, sillä parveilu edellyttää yli 20 °C:n lämpötilaa. Kirjanpainajat eivät näytä nyt iskeytyneen ter veisiin kuusiin vaan lähinnä eläviin tuulenkaatoihin tai konkeloihin. - Metsäntutkimuslaitos (Metla) seuraa kirjanpainajien ja muiden metsätuhon aiheuttajien esiintymistä. Havaintoja tuhoista ja niiden aiheuttajista voi ilmoittaa Internetin kautta Metinfo Metsien terveys -palvelussa osoittessa www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/. Kirjanpainajat ovat kuusen pahimpia hyönteistuholaisia, jotka lisääntyvät heikentyneissä, esimerkiksi kuivuudesta kärsivissä pystypuissa, tuulenkaadoissa, lumenmurroissa sekä tuoreessa kuusipuutavarassa. Suurina joukkoina esiintyessään kirjanpainajat kykenevät iskeytymään terveisiinkin puihin. Useimmiten ne iskeytyvät valoisilla paikoilla oleviin kuusiin esimerkiksi hakkuuaukkojen reunoilla. Kirjanpainajien ja niiden toukkien kaivamat syömäkuviot katkaisevat puun nilakerroksen nestevirtaukset, jolloin latvuksen ravinteiden saanti heikkenee ja puu alkaa hiljalleen kuivua ja lopulta kuolee. Tuhot voivat laajeta rintamana metsänreunassa tai pesäkkeittäin kuusikon sisällä useita vuosia, ellei torjuntatoimiin ryhdytä. Viime kesän kuivuuden vaikutukset näkyvät Etelä-Suomen metsämaisemassa Viime kesän kuivuus koetteli erityisesti kuivien kasvupaikkojen kuten kallioiden sekä hyvin vettä läpäisevien kasvualustojen metsiköitä Etelä- Suomessa. Kuivuuden vaikutukset näkyvät selkeimmin kalliomänniköissä, joissa kuolevat puut ovat paikoin voimakkaasti ruskettuneet. Myös kuusikot ovat kärsineet, mutta ne eivät välttämättä erotu maisemasta yhtä hyvin, sillä niissä uudet neulaset saattavat peittää oksien harsuuntuneet sisäosat. Koivujen lehdettömät latvat ovat selkeä merkki kuivuuden vaikutuksista. Puiden toipuminen ja jatkokehitys riippuvat mm. tämän ja ensi kesän säistä sekä mahdollisista seuraustuhoista. Ilmoita metsätuhohavainnoista Internetin kautta Metla kerää tietoja metsätuhoista ja laatii vuosittain raportin maassamme havaituista tuhoista. Internetissä olevan lomakkeen avulla voit nyt ilmoittaa havaitsemasi metsätuhot Metlan tietokantaan. Havaintojen karttuessa tietokannasta voidaan hakea tietoja esim. tuhonaiheuttajan, puulajin tai alueen mukaan. Lomake sijaitsee Metinfo Metsien terveys -palvelussa osoitteessa www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/. Palvelusta löydät myös monipuolisen metsätuho-oppaan, interaktiivisen tuhojen tunnistusjärjestelmän, tietoa Suomen metsien tilasta sekä Metlan metsätuhoasiantuntijoiden yhteystiedot. Lisätietoja: · Kirjanpainajatuhot: - erikoistutkija Heikki Roininen, puh. 010 211 2389, 050 391 2389, sähköposti heikki.roininen@metla.fi - tutkija Miikka Eriksson, GSM 0400 825 726, sähköposti miikka.eriksson@metla.fi · Metlan Metsätuhotietopalvelu, puh 010 211 · tuhoasiantuntijoiden yhteystiedot Internetissä www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/ · Lisätietoa kirjanpainajasta ja muista tuhonaiheuttajista Metinfo Metsien terveys, Metsätuho-opas http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/ ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00480/wkr0002.pdf