Ulkoiluharrastusten suosio vaihtelee maakunnittain

Luonnon virkistyskäytön maakunnittaiset tilastot nyt Internetissä Ulkoiluharrastusten suosio vaihtelee maakunnittain Eri ulkoiluharrastusten suosio vaihtelee maakunnittain. Ulkoiluharrastusten suosion mukaan voidaan erottaa "hiihtomaakunnat", "mökkeilymaakunnat" ja "veneilymaakunnat". Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) koordinoimaan Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimukseen perustuvat maakunnalliset ulkoilutilastot löytyvät nyt Internetistä Metinfo Metsätietopalveluista osoitteesta www.metla.fi/metinfo/monikaytto/. Eri maakunnissa suositaan erilaisia ulkoiluharrastuksia. Harrastusten suosioon vaikuttavat sekä maakuntien kulttuuriset että luonnonmaantieteelliset erot. Itä-Suomessa kalastetaan, marjastetaan ja sienestetään, ja Pohjois-Suomessa metsästetään enemmän kuin muualla maassa. Pohjois- ja Itä-Suomi ovat myös niin sanottua 'hiihto-Suomea'. Eteläsuomalaisista veneilee useampi kuin pohjoissuomalaisista. Maakuntien välillä ole juuri eroja siinä, miten suuri osa väestöstä ulkoilee ja miten usein. Aktiivisimpia lähiluonnossa ulkoilijoita ovat eteläsavolaiset. Uudellamaalla asuvat luontomatkailevat eniten Luontomatkoista lähes viidesosa suuntautuu Lappiin. Lapin matkat myös yleensä kestävät kauemmin ja ovat kustannuksiltaan korkeampia kuin luontomatkat muihin maakuntiin. Erityyppisten luontomatkojen kohteina erottuvat pohjoisen hiihtomaakunnat, etelärannikon veneilymaakunnat ja Sisä-Suomen kesämökkeilymaakunnat. Ahkerimpia luontomatkailijoita ovat Uudellamaalla asuvat. Metinfo Metsien monikäyttö - tietoa luonnon ulkoilu- ja virkistyskäytöstä Maakunnalliset ulkoilutilastot löytyvät nyt Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo Metsätietopalveluista osoitteesta www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/. Taulukoiden yhteenvedot jul kaistaan myös tuoreessa Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain - julkaisussa. Tilastot perustuvat Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimuksen tuloksiin, jonka loppuraportti sisälsi vastaavat valtakunnalliset ulkoilutilastot. Maakunnalliset ulkoilutilastot tarjoavat tietoa luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun alueelliseen kehittämiseen. Metinfo Metsätietopalvelut -kokonaisuus sisältää useita tietopalveluja eri aihepiireistä osoitteessa www.metla.fi/metinfo/. Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen perustuvat palvelut tarjoavat ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsien käytöstä. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Palveluita kehitetään jatkuvasti käyttäjien palautteen pohjalta. Lisätietoja: * tutkija Tuija Sievänen, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, puh. 010 211 2246, sähköposti: tuija.sievanen@metla.fi * Metinfo Metsien monikäyttö -tietopalvelu www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi. Julkaisu: * Sievänen, T., Pouta E., Neuvonen M. 2002. Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 885. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00360/wkr0002.pdf