Uusin tieto metsärajametsistä julkaistu kirjana

Report this content

Kestävä kehitys pohjoisissa metsänrajametsissä yksiin kansiin Uusin tieto metsärajametsistä julkaistu kirjana Rovaniemellä toukokuussa järjestetyn kansainvälisen metsänrajametsiä käsitelleen "Northern Timberline Forests Workshop":n tulokset on nyt koottu yksiin kansiin. Arktista aluetta ja sen kansoja edustaneet kokouksen osanottajat kirjoittivat tieteellisiä artikkeleita ja työstivät työryhminä suosituksia arktisten metsänraja-alueiden tutkimuksen ja kestävän kehityksen tarpeisiin. Nämä artikkelit ja suositukset koottiin metsänrajakirjaan, joka julkaistiin ja luovutettiin Arktiselle neuvostolle ulkoministerikokouksessa Saariselällä Inarissa 7.10. Kirjaan on koottu uusinta tietoa metsänrajametsistä ja se on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille. Julkaisu on englannin- ja venäjänkielinen, ja se on nimeltään: Northern Timberline Forests - Environmental and Socio-economic Issues and Concerns. Kirjassa todetaan muun muassa, että kestävän kehityksen tueksi tulee kehittää pysyvä sirkumpolaarinen seurantaverkosto, jossa kartoitetaan ihmisten elinolosuhteita ja luonnonvarojen kestävää hoitoa. Tämä tieteellisen tiedon ja paikallisen tiedon yhdistämiseen perustuva verkosto täydentäisi olemassa olevia luonnontieteellisempiä seurantaohjelmia kuten AMAP:ia (Arctic Monitoring and Assessment Programme) ja CAFF:ia (Conservation of Arctic Flora and Fauna). Lisäksi kirjassa annettaan suosituksia kestävän kehityksen neljästä eri osa-alueesta: (Arctic Monitoring and Assessment Programme) and CAFF 1) Ihmisen ja metsän vuorovaikutussuhde: sosiaalis- taloudellinen ja kulttuurinen ulottuvuus 2) Luonnonvarojen hoito pohjoisissa metsänrajametsissä 3) Metsätalous ja poronhoito pohjoisella metsänraja- alueella 4) Biodiversiteetin säilyttäminen pohjoisissa metsänrajametsissä Toukokuun Rovaniemen kokous oli osa Arktisen neuvoston alaista pohjoisiin metsärajametsiin keskittyvää kestävän kehityksen tutkimushanketta "Sustainable Development in Northern Timberline Forests". Vuosina 2000-2002 toimineessa hankkeessa metsänrajametsien kestävää käyttöä ja kehitystä tarkasteltiin ekologisena, sosiaalisena, taloudellisena ja kulttuurisena kysymyksenä, joka koskettaa erityisesti alueen alkuperäiskansoja. Hankkeen aloitteentekijänä ja vetäjänä on toiminut Suomi. Lisätietoja: Hankkeen johtaja Marja-Liisa Sutinen, Metla puh. 040 5186702 sähköposti: marja-liisa.sutinen@metla.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00210/wkr0002.pdf