Vain viidesosa metsänomistajista kaupunkilaisia

Vain viidesosa metsänomistajista kaupunkilaisia Metsäomistuksen tavoitteet entistä monipuolisempia Muuttoliike ei kohdistu metsänomistajiin samassa suhteessa kuin muuhun maalaisväestöön. Yleisestä kaupungistumiskehityksestä huolimatta noin 60 prosenttia metsänomistajista asuu yhä maaseudun haja-asutusalueilla, ja vain 20 prosenttia yli 20 000 asukkaan kaupungeissa. Vahvimmin metsänomistuksen rakennetta muuttaa nyt ikääntyminen. Aiemmin muutokset elinkeinorakenteessa muokkasivat voimakkaasti myös metsänomistajakunnan rakennetta. Viime vuosikymmenellä tämä yhteys on heikentynyt. Metsäntutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan metsänomistajakunnan rakennetta muuttaa nyt selkeimmin väestön ikääntyminen. Tutkimuksessa selvitettiin valtakunnallisella postikyselyllä yksityismetsänomistajakunnan rakennetta, tavoitteita ja käyttäytymistä. Metsänomistajien keski-ikä nousi 1990-luvulla 54 vuodesta 57 vuoteen ja eläkeläisistä tuli lukumääräisesti suurin metsänomistajaryhmä. Toiseksi suurin ryhmä ovat palkansaajat. Aktiivimaanviljelijöiden osuus metsänomistajista on laskenut kymmenessä vuodessa kolmasosasta viidesosaan. Tämä osoittaa maatalouden ja metsätalouden eriytymisen jatkuneen 1990-luvulla. Naisten osuus metsänomistajista kasvoi 1990-luvulle saakka, mutta kasvu näyttää taittuneen. Tällä hetkellä joka neljäs metsänomistaja on nainen. Metsänomistajien tavoitteet ovat nyt entistä monipuolisempia. Valtaosalle omistajista puuntuotanto on yhä keskeisin tavoite, mutta puolet metsänomistajista korostaa sen rinnalla myös muita hyötyjä. Viidesosa metsänomistajista arvostaa ensi sijaisesti virkistyshyötyjä. Lähes yhtä moni korostaa metsän merkitystä työtilaisuuksien antajana. Metsän antamaa taloudellista turvaa ja säännöllisiä tuloja painottaa runsas kymmenesosa omistajista. Tutkijat arvioivat, että muutokset metsänomistajakunnassa jatkuvat samankaltaisina vielä pari vuosikymmentä. Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että rakennemuutos vähentäisi puun tarjontaa tai kiinnostusta metsien hoitoon. Tilanne saattaa olla kokonaan toinen, kun suurten ikäluokkien omaisuus joutuu uusjakoon. Tämä muutos vaikuttaa varmasti enemmän metsien käyttöön. Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy Metlan Internet-sivulta: http://www.metla.fi/tiedotteet/2002/2002-06-19-metsanomistaja-info.htm Lisätietoja: Heimo Karppinen, Harri Hänninen, Pekka Ripatti, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin toimipaikka, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, puh. (09) 857 051, faksi. 8570 5717, sähköposti: etunimi.sukunimi@metla.fi, Karppinen gsm 050 3705 134 Julkaisu: Karppinen, H., Hänninen, H. & Ripatti, P. 2002. Suomalainen metsänomistaja 2000.Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 852. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT00500/wkr0002.pdf