Brand i flistransportör vid Metsä Boards massabruk i Husum

Report this content

Metsä Board Corporation Pressmeddelande 19.6.2021

En brand uppstod i en transportör som matar flis till björk- och barrmassalinjerna vid Metsä Boards massafabrik i Husum på fredagen den 18 juni omkring kl. 12.30 CET. Räddningstjänsten hade fått kontroll över branden omkring klockan 14.30 CET och kunde överlämna ansvaret för efterbevakning till Husum fabriksbrandkår vid kl. 21.30.

Inga personskador i anslutning till branden och släckningsinsatsen gjorde att branden kunde begränsas utan spridning till kringliggande byggnader.

En brandskadeutredning har inletts och besiktning av de anläggningsdelar som skadats av branden kunde inledas på lördag morgon.

För närvarande står massa- och kartongproduktionen vid Husums integrerade fabrik stilla. Enligt preliminära uppskattningar beräknas reparations- och återställningsarbetena ta cirka fyra veckor. Kartongproduktionen förväntas starta de kommande dagarna, men med en lägre kapacitet än normalt.

Storleken på skadorna orsakade av branden och produktionseffekter utvärderas ytterligare.

Ytterligare information:

Olov Winblad von Walter, Fabrikschef, Husum
tel.
+46 70 317 8111, olov.winblad@metsagroup.com

 

Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av högklassig kartong av färskfiber och en föregångare inom hållbar utveckling. Vi tillverkar högklassig, lättviktig falskartong, livsmedels- och snabbmatskartonger och vit kraftliner för konsumentförpackningar och livsmedelstillämpningar. Vi har ett globalt samarbete med våra kunder för att skapa innovativa lösningar som förbättrar kundupplevelsen men ger mindre miljöpåverkan. Den rena färskfiber som Metsä Board använder är en förnybar resurs med spårbart ursprung till de hållbart skötta nordiska skogarna. Vi siktar mot helt fossilfria bruk och råvaror 2030. 
   

Metsä Boards globala försäljningsnätverk ger service till kunder över hela världen, inklusive varumärkesägare, återförsäljare, konverterare och grossister. 2020 uppgick bolagets försäljning till 1,9 miljarder euro och antalet anställda var cirka 2 400. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på Nasdaq i Helsingfors. 

Följ Metsä Board: Twitter LinkedIn YouTube Instagram

 

Metsä Group 

www.metsagroup.com 

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper.  Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 5,5 miljarder euro, och vi har omkring 9 200 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av 100 000 skogsägare. 

Tilaa