KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

M-real Oyj Pörssi-ilmoitus 8.2.2006 klo 13.30

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
                 
M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 13.3.2006 kello 14.00
Finlandia-talossa, osoite Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä lisäksi tämän
yhtiökokouskutsun kohdassa 10 mainittu asia:

1. Tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten esittäminen

2. Tuloslaskelmien ja taseiden vahvistaminen

3. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005
maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 16.3.2006 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 23.3.2006.

4. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

5. Hallituksen jäsenten palkkiot

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten lukumäärän säilytettävän kahdeksana.

7. Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten Heikki Asunmaa, Kim Gran, Kari Jordan, Asmo Kalpala, Erkki
Karmila, Runar Lillandt, Antti Tanskanen ja Arimo Uusitalo
valitsemista uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

8. Tilintarkastajien palkkio
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle,
jonka yhtiökokous valitsee, päätetään maksettavaksi palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan.

9. Tilintarkastajan valinta
M-real Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi varsinaista
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Varsinaisten
tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai
tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi on se yhtiön
tilikausi, jonka kuluessa heidät on valittu.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi
valitaan KHT Göran Lindell ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena Jouko Malinen sekä varatilintarkastajiksi Markku
Marjomaa ja Björn Renlund.

10. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että
uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä
uusia M-real Oyj:n nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia B-osakkeita
yhteensä enintään 58.365.212 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa
voidaan korottaa yhteensä enintään 99.220.860,40 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa sekä päättämään
merkintähinnoista ja muista ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön taseen
vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön
liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa
merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Asiakirjojen nähtävilläpito ja vuosikertomus
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Revontulentie 6,
02100 Espoo, viikon ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille
lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
 1)    rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
   osakasluetteloon perjantaina 3.3.2006; ja
2)    ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina
9.3.2006 klo 16.00.
 
Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity
osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön
osakasluetteloon, mikä on tehtävä 3.3.2006 mennessä yhtiökokoukseen
osallistumista varten.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko puhelimitse
numeroon 01046 94530, telefaksilla numeroon 01046 94529,
sähköpostilla osoitteeseen eija.niittynen@m-real.com tai
kirjallisesti osoitteeseen M-real Oyj, PL 20, 02020 Metsä.

Valtakirjojen toimittaminen ennalta
Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä torstaina 9.3.2006
klo 16.00.

Espoossa, 8. päivänä helmikuuta 2006

M-real Oyj

HallitusYrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa