M-REAL JULKISTAA 450 MILJOONAN EURON MER


M-real Oyj Pörssitiedote 18.8.2004 klo 15.00

M-REAL JULKISTAA 450 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN

- Tarkoituksena on kerätä noin 450 miljoonaa euroa
merkintäoikeusannilla, jolle on annettu merkintätakaus
- Sekä A- että B-sarjan osakkeiden omistajat saavat oikeuden merkitä
uusia B-sarjan osakkeita
- M-realin suurin osakkeenomistaja, Metsäliitto Osuuskunta on
sitoutunut merkitsemään uusia B-sarjan osakkeita omistusosuutensa
mukaisessa suhteessa
- Osakeannilla on tärkeä rooli M-realin uudistetun strategian ja
jälleenrahoituksen toteuttamisessa ja se vahvistaa merkittävästi
yhtiön tasetta sekä lisää taloudellista liikkumavaraa

M-realin tarkoituksena on kerätä noin 450 miljoonaa euroa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla B-sarjan
osakkeiden uusmerkinnällä (öOsakeantiö). Osakeannilla on
merkintätakaus. M-real aikoo käyttää Osakeannilla hankittavat varat
velkaantuneisuutensa alentamiseen.

M-real julkisti tänään uudistetun strategiansa ja
jälleenrahoitussuunnitelmansa, jotka mahdollistavat yhtiön
liiketoiminnan tehokkuuden parantamisen ja taseen vahvistamisen.
Lisäksi M-real voi paremmin hyödyntää paperi- ja kartonkiteollisuuden
elpymistä. “Osakeanti ja jälleenrahoitussuunnitelma tarjoavat M-
realille strategian toteuttamisen vaatimaa taloudellista
liikkumavaraa suhdanteesta riippumattaö, sanoo M-realin
varatoimitusjohtaja ja vuoden 2005 alussa yhtiön toimitusjohtajana
aloittava Hannu Anttila.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Metsäliitto, joka omistaa 38,5
prosenttia yhtiön osakkeista, on sitoutunut käyttämään
merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan osakkeiden merkintään
Osakeannissa.

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen
koolle 6.9.2004 päättämään osakeantivaltuutuksesta. Yhtiön
tarkoituksena on julkistaa Osakeannin aikataulu ja lopulliset ehdot
pian tämän jälkeen. Tavoitteena on saada Osakeanti päätökseen
lokakuussa 2004.

Osakeannin pääjärjestäjät, Citigroup ja Nordea Corporate Finance,
ovat antaneet Osakeannille merkintätakauksen lukuun ottamatta
Metsäliiton osuutta uusista osakkeista. Merkintätakaukseen sisältyy
tiettyjä tavanomaisia edellytyksiä ja siihen sovelletaan Osakeannin
merkintähintaa ja muita ehtoja, jotka päätetään lopullisesti
osakeantivaltuutuksen antamisen jälkeen.

M-REAL OYJ

Hallitus

Liitteet     I Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
         II Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle
yhtiökokoukselle

Lisätietoja antavat:
Hannu Anttila, toimitusjohtaja 1.1.2005 alkaen, puh. 010 469 4611
Juhani Pöhö, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 469 5283

Mediayhteydet: Jyrki Antikainen, puh. 010 469 4940, gsm 050 357 4292
IR-yhteydet: Antti Nummi, puh. 010 469 4432, gsm 050 598 9629


Liite I:

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina syyskuun 6. päivänä 2004
klo 12.30 M-real Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Revontulentie 6,
02100 Espoo.

Kokouksessa käsitellään seuraava asiat:

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen
valtuuttamista päättämään osakepääoman korottamisesta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisella uusmerkinnällä
enintään 450 500 000 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään 265 000
000 uutta B-sarjan osaketta nimellisarvoltaan 1,70 euroa osakkeelta,
ja päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista, merkintähinnasta
sekä osakeannin muista ehdoista. Valtuutus ei oikeuta poikkeamaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen esitetään
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Valtuutus on ehdollinen sille, että yhtiöjärjestykseen ehdotettavat
muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin siihen mennessä, kun
hallitus käyttää valtuutustaan.

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi koskien
yhtiön osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää ja yhtiöjärjestyksen
6 §:n muuttamiseksi koskien yhtiön B-osakkeiden vähimmäis- ja
enimmäismäärää

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
vähimmäispääoman määrää korotettaisiin 255 000 000 euroon ja
enimmäispääoman määrää korotettaisiin 1 020 000 000 euroon, ja että
yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutettaisiin vastaavasti.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön B-
osakkeiden vähimmäismäärää korotettaisiin 125 000 000 kappaleeseen ja
enimmäismäärää korotettaisiin 500 000 000 kappaleeseen, ja että
yhtiöjärjestyksen 6 §:ää muutettaisiin vastaavasti.

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotuksia koskevat jäljennökset osakeyhtiölain
edellyttämine liitteineen ovat 30.8.2004 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Revontulentie 6, Espoo.
Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää osakkeenomistajille
pyynnöstä jäljennöksen näistä asiakirjoista.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
27.8.2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajat jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen,
voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Rekisteröinti tulee
tehdä viimeistään 27.8.2004. Tilapäistä rekisteröitymistä varten
osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan 27.8.2004 klo 16.00 mennessä kirjeitse
osoitteella M-real Oyj, Eija Niittynen, Revontulentie 6, 02100 Espoo,
tai puhelimitse numeroon 01046 94530 tai sähköpostitse osoitteeseen
eija.niittynen@m-real.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan osallistumisilmoituksen yhteydessä.

Espoossa, elokuun 18. päivänä 2004

M-real Oyj
Hallitus

Liite II:

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

2 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi koskien
yhtiön osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää ja
yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamiseksi koskien yhtiön B-osakkeiden
vähimmäis- ja enimmäismäärää


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa