M-REAL MUUTTAA TOIMIALOJEN TALOUDELLISTE


M-real Oyj Pörssitiedote 23.4.2003 klo 17.30 1 (5)


M-REAL MUUTTAA TOIMIALOJEN TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN ESITTäMISTä

M-real-konserni muuttaa M-real Zanders GmbH:n (Zanders) sekä M-realin
kokonaan omistamien sellutehtaiden laskentaperiaatteita toimialojen
tunnuslukuja raportoitaessa.

Aiemmin erikseen raportoitu Zanders sisällytetään kokonaisuudessaan
Commercial printing -toimialaan.

M-realin kokonaan omistamien sellutehtaiden liikevoitto ja sijoitettu
pääoma allokoidaan toimialoille niiden sellun ostojen suhteessa.
Vastaava muutos on tehty jo aiemmin Oy Metsä-Botnia Ab:n sellun
osalta.

M-realin toimialojen taloudelliset tunnusluvut raportoidaan edellä
kuvatulla tavalla vuoden 2003 alusta. Toimialojen vuosien 2001 ja
2002 liikevaihto, liikevoitto, liikevoittoprosentti, sijoitettu
pääoma ja sijoitetun pääoman tuotto on esitetty ohessa uudella
tavalla laskettuna. Sellutehtaiden konserniliikearvot ja niiden
poistot käsitellään toimialoissa niiden selluostojen suhteessa.

Muutos ei vaikuta M-realin konsernitunnuslukuihin.

M-REAL OYJ


Konserniviestintä

M-REAL–KONSERNI
Kehitys neljänneksittäin uudella selluallokaatiolla
         
LIIKEVAIHTO    Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
Milj. euroa     2002  2001  IV 02 III 02  II 02  I 02 IV 01
 Commercial   1 638,4 1 765,8  368,1 403,6  412,5  454,2 437,1
 printing
 Home & Office   782,7  749,2  200,8 183,4  183,7  214,8 190,7
 Publishing    790,1  924,4  204,0 191,0  193,5  201,6 210,5
 Consumer     921,1  951,3  227,0 231,7  232,4  230,0 242,7
 packaging
 Map Merchant  1 542,8 1 635,6  375,0 371,7  387,1  409,0 389,3
 Group
 Metsä Tissue   647,8  649,6  170,7 162,2  155,7  159,2 163,2
 Sisäinen myynti  241,4  247,4  41,7  60,6  71,8  67,3  68,2
 ja muu toiminta
KONSERNI     6 564,2 6 923,3 1587,3 1604,1 1636,7 1736,1 1 701,7
                                   
LIIKEVOITTO JA  Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa     2002  2001  IV 02 III 02 II 02  I 02 IV 01
 Commercial    106,7  91,1  16,6  22,9  28,3  38,9  31,8
 printing
 Home & Office   102,8  66,5  19,6  28,3  26,1  28,8  14,8
 Publishing     43,1  80,6   8,8  16,5  0,9  17,0  10,2
 Consumer      83,4  130,9   7,0  25,3  17,3  33,8  28,8
 packaging
 Map Merchant   -14,9  -3,6  -9,3  -5,9  -0,9   1,2 -14,4
 Group
 Metsä Tissue    43,1  36,5   5,9  17,2  8,4  11,6  13,8
 Muu toiminta   -39,9  -12,8   2,2  -7,2 -22,4  -12,5 -12,7
 LIIKEVOITTO    324,3  389,2  50,7  97,1  57,7  118,8  72,3
 %          4,9   5,6   3,2   6,1  3,5   6,8  4,3
liikevaihdosta
 Kurssierot    -30,5  -22,7   5,0  -16,8  0,2  -18,8 -19,9
 Muut rahoitus-  -159,5 -212,5  -45,6  -38,7 -37,2  -38,0 -46,8
 tuotot ja -
kulut
VOITTO ENNEN    134,3  154,0  10,1  41,5  20,7  62,0  5,6
SATUNNAISERIÄ
 %          2,0   2,2   0,6   2,6  1,3   3,6  0,3
liikevaihdosta

LIIKEVOITTO, %  Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
          2002  2001  IV 02 III 02 II 02  I 02 IV 01
 Commercial     6,5   5,2   4,5   5,7  6,9   8,6  7,3
 printing
 Home & Office   13,1   8,9   9,8  15,4  14,2  13,4  7,8
 Publishing     5,5   8,7   4,3   8,6  0,5   8,4  4,8
 Consumer      9,1  13,8   3,1  10,9  7,4  14,7  11,9
 packaging
 Map Merchant    -1,0  -0,2  -2,5  -1,6  -0,2   0,3  -3,7
 Group
 Metsä Tissue    6,7   5,6   3,5  10,6  5,4   7,3  8,5
                                   
KONSERNI       4,9   5,6   3,2   6,1  3,5   6,8  4,3

M-REAL–KONSERNI
Kehitys neljänneksittäin vanhalla selluallokaatiolla
         
LIIKEVAIHTO    Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
Milj. euroa     2002  2001  IV 02 III 02  II 02  I 02 IV 01
 Commercial   1 218,1 1 289,4  293,1 291,0  300,1  333,9 325,2
 printing
 Home & Office   934,1  875,1  221,5 222,2  234,6  255,8 223,7
 Publishing    790,1  924,4  204,0 191,0  193,5  201,6 210,5
 Consumer     921,1  951,3  227,0 231,7  232,4  230,0 242,7
 packaging
 Map Merchant  1 542,8 1 635,6  375,0 371,7  387,1  409,0 389,3
 Group
 Zanders      459,4  512,9  83,7 122,4  121,7  131,6 120,1
 Metsä Tissue   647,8  649,6  170,7 162,2  155,7  159,2 163,2
 Sisäinen myynti  50,8  85,0  12,3  12,0  11,6  15,0  27,0
 ja muu toiminta
KONSERNI     6 564,2 6 923,3 1587,3 1604,1 1636,7 1736,1 1 701,7
                                   
LIIKEVOITTO JA  Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
TULOS
Milj. euroa     2002  2001  IV 02 III 02 II 02  I 02 IV 01
 Commercial     97,0  79,6  19,8  19,9  25,0  32,3  34,1
 printing
 Home & Office   107,2  84,7  19,9  32,8  24,6  29,9  10,3
 Publishing     39,4  74,7   9,4  14,4  -0,7  16,3  8,3
 Consumer      83,4  130,0   8,1  24,8  16,7  33,8  28,0
 packaging
 Map Merchant   -14,9  -3,6  -9,3  -5,9  -0,9   1,2 -14,4
 Group
 Zanders       2,4   0,2  -4,1  -1,5  1,9   6,1  -2,0
 Metsä Tissue    43,1  36,5   5,9  17,2  8,4  11,6  13,8
 Muu toiminta   -33,3  -12,9   1,0  -4,6 -17,3  -12,4  -5,8
 LIIKEVOITTO    324,3  389,2  50,7  97,1  57,7  118,8  72,3
 %          4,9   5,6   3,2   6,1  3,5   6,8  4,3
liikevaihdosta
 Kurssierot    -30,5  -22,7   5,0  -16,8  0,2  -18,8 -19,9
 Muut rahoitus-  -159,5 -212,5  -45,6  -38,7 -37,2  -38,0 -46,8
 tuotot ja -
kulut
VOITTO ENNEN    134,3  154,0  10,1  41,5  20,7  62,0  5,6
SATUNNAISERIÄ
 %          2,0   2,2   0,6   2,6  1,3   3,6  0,3
liikevaihdosta

LIIKEVOITTO, %  Neljännes I-IV      Neljänneksittäin
          2002  2001  IV 02 III 02 II 02  I 02 IV 01
 Commercial     8,0   6,2   6,8   6,8  8,3   9,7  10,5
 printing
 Home & Office   11,5   9,7   9,0  14,8  10,5  11,7  4,6
 Publishing     5,0   8,1   4,6   7,5  -0,4   8,1  3,9
 Consumer      9,1  13,7   3,6  10,7  7,2  14,7  11,5
 packaging
 Map Merchant    -1,0  -0,2  -2,5  -1,6  -0,2   0,3  -3,7
 Group
 Zanders       0,5   0,0  -4,9  -1,2  1,6   4,6  -1,7
 Metsä Tissue    6,7   5,6   3,5  10,6  5,4   7,3  8,5
KONSERNI       4,9   5,6   3,2   6,1  3,5   6,8  4,3

M-REAL–KONSERNI, uusi selluallokaatio

SIJOITETUN PÄÄOMAN           Vuosi
TUOTTO, %
                  2002    2001
 Commercial printing         7,1    6,2
 Home & Office           10,4    6,3
 Publishing             3,5    5,7
 Consumer packaging         9,1    14,9
 Map Merchant Group         -3,0    -0,8
 Metsä Tissue            13,2    10,3
KONSERNI               5,8    6,9
                          
SIJOITETTU PÄÄOMA,         12/02   12/01
Milj. euroa
                       
 Commercial printing       1 555,6  1 621,1
 Home & Office          1 030,6  1 023,7
 Publishing           1 210,6  1 372,8
 Consumer packaging        991,6   934,0
 Map Merchant Group        410,4   484,8
 Metsä Tissue           325,5   342,3
 Muu pääoma            372,8   515,1
KONSERNI             5 897,1  6 293,8

M-REAL–KONSERNI, vanha selluallokaatio

SIJOITETUN PÄÄOMAN           Vuosi
TUOTTO, %
                  2002    2001
 Commercial printing         8,8    6,9
 Home & Office            9,6    6,6
 Publishing             3,5    6,0
 Consumer packaging         9,7    15,0
 Map Merchant Group         -3,0    -0,8
 Zanders               0,9    0,3
 Metsä Tissue            13,2    10,3
KONSERNI               5,8    6,9
                          
SIJOITETTU PÄÄOMA,         12/02   12/01
Milj. euroa
                       
 Commercial printing       1 113,5  1 178,6
 Home & Office          1 129,9  1 179,4
 Publishing           1 103,9  1 219,4
 Consumer packaging        944,4   904,6
 Map Merchant Group        410,4   484,8
 Zanders              341,7   323,9
 Metsä Tissue           325,5   342,3
 Muu pääoma            527,8   660,8
KONSERNI             5 897,1  6 293,8


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa