M-REAL OYJ KäYTTää OIKEUTTAAN LUNASTAA K


M-real Oyj Pörssi-ilmoitus 3.3.2003 klo 16.00

M-REAL OYJ KäYTTää OIKEUTTAAN LUNASTAA KAIKKI JäLJELLä OLEVAT METSä
TISSUE OYJ:N  VäHEMMISTöOSAKKEET

M-real omistaa yhdessä kokonaan omistamansa tytäryhtiön M-real Tissue
Oy:n ("Tytäryhtiö") kanssa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Metsä
Tissuen osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Omistusosuusrajan ylittymisen seurauksena M-realille on syntynyt
osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n perusteella oikeus lunastaa muiden
Metsä Tissuen osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. M-real
omistaa Tytäryhtiön kanssa tällä hetkellä (3.3.2003 klo 14.00) 
29 518 952 Metsä Tissuen osaketta ja niiden tuottamaa ääntä, mikä vastaa
98,40 prosenttia Metsä Tissuen kaikista osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä.

M-real on ilmoittanut Metsä Tissuelle käyttävänsä osakeyhtiölakiin
perustuvaa lunastusoikeuttaan Metsä Tissuen jäljellä olevien
osakkeenomistajien osakkeiden lunastamiseksi. M-realin
lunastusoikeuteen perustuvan vaatimuksen sisältö on seuraava:

Osakkeiden lunastushinta

Lunastushinta on 12,30 euroa Osakkeelta, jota M-realin näkemyksen
mukaan on pidettävä Osakkeiden osakeyhtiölain mukaisena käypänä
hintana.

Lunastushinta vastaa vastiketta, jonka Tytäryhtiö tarjoaa 14.2.2003
julkistamassaan Metsä Tissuen Osakkeita koskevassa
lunastustarjouksessa ("Lunastustarjous").

Metsä Tissuen Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta
Helsingin Pörssin päälistalla kahdentoista kuukauden ajanjaksolla
ennen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen
lunastusvelvollisuuden syntymistä, lunastusvelvollisuuden synnyttänyt
kauppa pois lukien, on 9,81 euroa. Metsä Tissuen Osakkeiden
kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Helsingin Pörssin
päälistalla kahdentoista kuukauden ajanjaksolla ennen
arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukaisen lunastusvelvollisuuden
syntymistä, lunastusvelvollisuuden synnyttänyt kauppa mukaan lukien,
on 11,71 euroa.

Varainsiirtovero ja maksut

M-real  vastaa mahdollisesta Osakkeiden lunastuksesta johtuvasta
Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta sekä lunastuksen yhteydessä
toteutettaviin arvo-osuuskirjauksiin liittyvistä maksuista ja
veloituksista.

Tämän lunastusvaatimuksen tausta ilmenee tarkemmin Tytäryhtiön
lunastustarjousasiakirjasta, joka on saatavilla Osuuspankkien ja
Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreista sekä HEX Gatesta, Fabianinkatu
14, 00130 Helsinki.

M-real  tulee panemaan vireille osakeyhtiölain tarkoittaman
välimiesmenettelyn tässä esitetyn vaatimuksen mukaisesti.

Metsä Tissuen osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että
Tytäryhtiön Lunastustarjouksen mukainen hyväksymisaika
(öLunastusaikaö) on alkanut 17.2.2003 ja päättyy 17.3.2003 (klo
16.30), ellei Lunastusaikaa jatketa. Metsä Tissuen osakkeenomistajat
voivat M-realin lunastusvaatimuksesta huolimatta halutessaan hyväksyä
Tytäryhtiön Lunastustarjouksen menettelemällä
lunastustarjousasiakirjan sivulla 9 esitetyllä tavalla.

Metsä Tissue tulee M-realin lunastusvaatimuksen johdosta jättämään
Helsingin  käräjäoikeudelle hakemuksen, jossa se pyytää edunvalvojan
määräämistä valvomaan poissa olevien osakkeenomistajien etua lunastus-
ja välimiesmenettelyn aikana. Osakeyhtiölain mukaan edunvalvojalla on
oikeus sopia lunastusehdoista tuntemattomien osakkeenomistajien
puolesta ja edustaa kaikkia poissa olevia osakkeenomistajia M-realin
vaatimuksessa mainitussa välimiesmenettelyssä. Edunvalvojan
yhteystiedot ovat osakkeenomistajien saatavissa Metsä Tissuesta ja
kaupparekisteristä sen jälkeen kun edunvalvoja on määrätty ja
edunvalvojan määrääminen on merkitty kaupparekisteriin.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Veli-Matti Mynttinen, varatoimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010469
4655, GSM 050 2895


THIS STOCK EXCHANGE RELEASE MUST NOT BE RELEASED OR DISTRIBUTED IN
WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa