M-REAL OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYSMUUTOS VOIMAAN

M-real Oyj Pörssitiedote 18.4.2005 klo 10.00

M-REAL OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYSMUUTOS VOIMAAN

M-realin yhtiökokouksessa 14.3.2005 tehty yhtiöjärjestyksen muutos on
merkitty Kaupparekisteriin, joten seuraavasti kuuluva
yhtiöjärjestyksen muutos on astunut voimaan:

”16 § Osakkeiden muuntaminen

Yhtiön A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan tai
arvo-osuusrekisteriin merkityn hallintarekisteröityjen osakkeiden
hoitajan vaatimuksesta tässä pykälässä säädetyillä edellytyksillä.

Muuntaminen voi tapahtua yhtiöjärjestyksessä määrättyjen osakelajien
enimmäismäärien puitteissa. Muuntamisesta ei suoriteta
rahavastiketta.

Osakkeenomistajan on esitettävä yhtiölle kirjallinen vaatimus
osakkeen muuntamisesta. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien
osakkeiden lukumäärät sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat
arvo-osuudet on kirjattu.

Osakkeenomistaja voi esittää muuntamista koskevan vaatimuksen
yhtiölle milloin tahansa. Muuntovaatimus, joka on toimitettu yhtiölle
hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja sitä
seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana, katsotaan kuitenkin
saapuneeksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti
seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.

Yhtiö voi pyytää merkittäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille
omistajan luovutuskompetenssia koskevan rajoituksen
muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiön tulee ilmoittaa osakkeiden
muuntaminen viivytyksettä rekisteröitäväksi.

Muuntoa koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes
ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen
tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan
merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä.

A-osake muuntuu B-osakkeeksi, kun ilmoitus on rekisteröity. Yhtiö
ilmoittaa rekisteröinnistä muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-
osuusrekisterin pitäjälle.

Hallitus päättää tarvittaessa tarkemmista osakkeiden muuntamiseen
liittyvistä menettelytavoista. ”

Mikäli osakkeenomistaja haluaa esittää M-realille A-osakkeitaan
koskevan kirjallisen muuntovaatimuksen, pyydetään se osoittamaan: M-
real Oyj, Lakiasiainjohtaja Nina Kuulusa, Revontulentie 6, 02100
ESPOO.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä


Lisätietoja antavat talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, GSM
050 598 7607 tai lakiasiainjohtaja Nina Kuulusa, GSM 050 598 8805


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa