M-realin Kaskisten BCTMP-tehdas sai ympäristöluvan

Lehdistötiedote 31.12.2004 

M-realin Kaskisiin rakenteilla oleva BCTMP-kemihierrelaitos on saanut
ympäristöluvan. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi luvan laitoksen
toiminnan aloittamiselle myös mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. M-real
on tyytyväinen tehtyyn päätökseen eikä näe tarvetta muutoksenhakuun. 
 
Ympäristöluvan mukaan laitoksen prosessijätevedet on johdettava Botnian
Kaskisten sellutehtaan biologiselle puhdistamolle käsiteltäväksi.
Likaantumattomat jäähdytysvedet ja piha-alueen valumavedet voidaan johtaa
käsittelemättöminä mereen. Laitoksen päästöt ilmaan on minimoitava ja niitä on
tarkkailtava. Laitoksen jätehuolto voidaan toteuttaa Botnian sellutehtaan
jätehuollon yhteydessä lupamääräyksiä noudattaen. 
 
Päätös sisältää lisäksi määräyksiä muun muassa melutasosta, kemikaalien
varastoinnista, häiriöpäästöistä, riskienhallinnasta sekä energiatehokkuudesta.
Päätös velvoittaa tarkkailusuunnitelman toteuttamiseen ja säännölliseen
raportointiin. 
 
Päätöksessä M-real Oyj on lisäksi määrätty maksamaan vuosittaista
kalatalousmaksua lämpimien jäähdytysvesien johtamisesta aiheutuvien
kalataloudellisten haittojen estämiseksi. Luvan mukaisesta toiminnasta ei
aiheudu muita korvattavia vahinkoja. 
 
Kaskisiin rakennettavan laitoksen vuosituotantokapasiteetti on 300 000 tonnia
valkaistua kemihierrettä ja se käyttää sekä havu- että lehtipuuta 800 000
kuutiometriä vuodessa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 180 miljoonaa euroa.
Laitoksen välitön työllistävä vaikutus tehtaalla on noin 65 henkilöä. 
 
Rakentamisen kaikilla osa-alueilla hyödynnetään parasta käyttökelpoista
tekniikkaa (BAT), minkä ansiosta ympäristöpäästöt ovat hyvin alhaiset. 
 
Laitos käynnistyy elokuussa 2005.

M-REAL OYJ 

Konserniviestintä 

Lisätietoja antaa projektijohtaja Kai Vikman, GSM 050 598 9628

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa