M-realin käynnistää toimenpiteet paperiliiketoimintojen tappioiden eliminoimiseksi

M-real Oyj Pörssitiedote 18.10.2011 klo 14.00

M-real Oyj, joka kuuluu Metsäliitto-konserniin, ilmoitti 4.5.2011 pörssitiedotteessaan suunnitelmistaan myydä Alizayn tehdas Ranskassa sekä Gohrsmühlen tehdas Saksassa joko kokonaisuudessaan tai osissa. Tällöin kerrottiin myös, että jos myynneissä ei onnistuta, suunnitellaan sulkemisprosessien käynnistämistä. M-real ilmoitti suunnittelevansa myös Saksassa sijaitsevan Reflexin tehtaan jäljellä olevan liiketoiminnan eli itsejäljentävien papereiden jalostuksen lopettamista.

Alizayssa käynnistetään neuvotteluprosessi tehtaan sulkemiseksi

M-real sai Alizayn tehtaasta useita ostotarjouksia, joiden perustella on käyty neuvotteluja kaupan aikaansaamiseksi. Yksikään ostajakandidaatti ei kuitenkaan kyennyt täyttämään M-realin kaupan toteutumiselle etukäteen asettamia edellytyksiä. M-realin asettamat pääasialliset divestoinnin ehdot liittyvät ostajakandidaatin taloudelliseen asemaan, liiketoimintasuunnitelman ja sen toteutuksen uskottavuuteen, kykyyn kantaa vastuu työntekijöistä ja liiketoiminnan riskeistä sekä kaupan taloudellisiin vaikutuksiin.

M-real on päättänyt käynnistää informaatio- ja neuvotteluprosessin Alizayn tehtaan sulkemiseksi. Alizayn tehtaalla työskentelee tällä hetkellä noin 330 henkilöä.

Huolimatta laajoista saneeraustoimista ja tehdyistä investoinneista Alizayn tehtaalla, sen tulos on tällä hetkellä kuukausitasolla noin 3 miljoonaa euroa tappiollinen. Euroopan paperiteollisuuden erittäin haastavassa toimintaympäristössä ei ole mahdollista kääntää raskaasti tappiollisen Alizayn tehtaan toimintaa kannattavaksi. Euroopan paperimarkkinoilla ei ole näkyvissä käännettä, joka muuttaisi tilannetta parempaan suuntaan.

Viime vuosina M-real on yrittänyt myydä Alizayn tehdasta ja käynyt tuloksetta neuvotteluja monien alan keskeisten toimijoiden kanssa. M-real käytti toukokuussa 2011 käynnistetyssä myyntiprosessissa apunaan johtavia asiantuntijoita, jotka olivat yhteydessä yli 80:aan yritykseen tehtaan myymiseksi. Näistä yrityksistä 65 kieltäytyi ja 18 osoitti alustavaa kiinnostusta, ja vastaanottivat sijoitusmuistion sekä vierailivat tehtaalla. Viimeisimpinä viikkoina käytiin vakavia neuvotteluja kahden loppusuoralla olleen ostajaehdokkaan kanssa. Myös Ranskan valtion Invest in France -organisaatio (AFII) avusti M-realia prosessissa. Yhtenä M-realin keskeisenä lähtökohtana neuvotteluissa on ollut olla myymättä tehdasta ostajalle, joka ei kykene kääntämään toimintaa voitolliseksi. Mikäli tehdas sen seurauksena suljettaisiin, työntekijät saattaisivat joutua vaikeaan tilanteeseen.

Speciality Papersissa käynnistetään yt-neuvottelut tappiollisten liiketoimintojen lopettamiseksi, Chromolux-liiketoimintaa jatketaan

Gohrsmühlen tehtaalle Saksassa tai sen osille ei ole löytynyt ostajaa, ja M-real suunnittelee lopettavansa kannattamattomat erikoispaperiliiketoiminnat sekä päällystämättömän hienopaperin tuotannon. M-real jatkaa kannattavaa Chromolux-liiketoimintaa ja selvittää myös mahdollisuuksia käynnistää Gohrsmühlessa taivekartongin asiakaspalvelu- ja logistiikkakeskus sekä arkituslaitos.

M-real käy parhaillaan neuvotteluja Reflexin tehtaan Premium Papers- liiketoiminnan myymiseksi. Neuvottelut Reflexin tehtaan itsejäljentävien papereiden jalostustoiminnon lopettamiseksi ovat käynnissä.

Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 940 henkilöä. Chromolux-liiketoiminnan ja suunnitellun kartongin asiakaspalvelukeskuksen arvioitu työllistävä vaikutus on noin 400 henkilöä. Reflexin mahdollisesti myytävässä Premium Papers- liiketoiminnassa työskentelee noin 100 henkilöä.

M-real on viime vuosina toteuttanut merkittäviä tulosparannustoimia Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla, mukaan lukien henkilöstön vähentäminen, tappiollisen päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen Gohrsmühlessa ja Simpeleen tehtaan erikoispaperituotannon siirtäminen Gohrsmühleen. Huolimatta laajoista kehitystoimista Gohrsmühlen ja Reflexin toiminnot ovat pysyneet vaikeassa toimintaympäristössä rankasti tappiollisina. Tällä hetkellä toiminnan kuukausittaiset tappiot ovat noin 5 miljoonaa euroa. Näkyvissä ei ole merkkejä kannattavuuden olennaisesta paranemisesta tulevaisuudessa.

M-real on yrittänyt myydä Gohrsmühlen ja Reflexin toiminnot useille eri ostajaehdokkaille viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 2010 M-real myi osan Reflexin tehtaasta Metsä Tissuelle. Muut myyntiyritykset ovat epäonnistuneet toimintojen tappiollisuudesta, hieno- ja erikoispaperien ylikapasiteetista Euroopassa sekä voimakkaasta kustannusinflaatiosta johtuen.

”Olemme tehneet paljon työtä ostajan löytämiseksi sekä Alizayn että Gohrsmühlen tehtaille. Olemme olleet valmiita hyväksymään raskaasti negatiivisen kauppahinnan. Tästä huolimatta toisaalta ostajakandidaattien vaatimukset olivat yhtiön näkökulmasta kohtuuttomia, toisaalta ostajat eivät kyenneet osoittamaan pystyvänsä kääntämään tappiollisen toiminnan kannattavaksi ja näin turvaamaan tehtaiden toiminnan jatkuvuuden vastuullisena omistajana ja työnantajana”, toteaa M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander.

Suunniteltujen toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset

Suunniteltujen tuotannon sulkemistoimenpiteiden toteutuessa M-realin vuotuisen liikevaihdon arvioidaan pienentyvän noin 400 miljoonalla eurolla ja liiketuloksen paranevan noin 70 miljoonalla eurolla perustuen vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon toteutuneisiin lukuihin. Suurimman osan liikevaihto- ja tulosvaikutuksesta arvioidaan toteutuvan vuonna 2012, ja täysimääräisesti vuodesta 2013 alkaen. Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen ehtona on paikallisten lainsäädäntöjen edellyttämien yhteistoimintamenettelyjen loppuun saattaminen.

Toteutuessaan täysimääräisesti, suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan yhteensä noin 180 miljoonan euron kertaluonteiset negatiiviset tulosvaikutukset. Office Papers –liiketoiminta-alueen vuoden 2011 kolmannen neljänneksen liiketuloksen arvioidaan sisältävän noin 8 miljoonan euron arvonalentumistappion sekä Speciality Papers –liiketoiminta-alueen liiketuloksen  9 miljoonan euron kuluvaraukset. Speciality Papersin vuoden 2011 toisen neljänneksen tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä arvonalentumistappiota ja kuluvarauksia yhteensä -22 miljoonaa euroa. Loput kertaluonteiset erät kirjataan vuoden 2011 viimeisellä ja 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaiken kaikkiaan suunniteltujen toimenpiteiden arvioidut nettokassakulut, kun huomioidaan nettokäyttöpääoman muutos toukokuun 2011 alusta lukien, ovat kaiken kaikkiaan noin 50 miljoonaa euroa.

”Suunnitellut toimenpiteet johtavat toteutuessaan M-realin muuttumiseen valitun strategian mukaisesti entistä vahvemmin kartonkiyhtiöksi ja samalla yhtiön kannattavuus nousee uudelle, entistä paremmalle tasolle,” Helander toteaa.


M-REAL OYJ


Lisätietoja:

Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa