M-REALIN UUDEN TOIMIALARAKENTEEN JA IFRS 14 STANDARDIN MUKAISTEN

M-real Oyj Pörssitiedote 22.4.2005 klo 17:00

M-REALIN UUDEN TOIMIALARAKENTEEN JA IFRS 14 STANDARDIN MUKAISTEN
SEGMENTTIEN VERTAILUTIEDOT

M-realin uusi organisaatio- ja toimialarakenne astui voimaan
1.9.2004. Taloudellisessa raportoinnissa noudatettiin kuitenkin
vanhaa liiketoimintarakennetta vuoden 2004 loppuun.

Uudet toimialat taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2005 alusta
ovat:

- Consumer Packaging
- Publishing
- Commercial Printing
- Office Papers
- Map Merchant Group

Toimialat muodostavat myös M-realin IFRS 14 standardin mukaiset
ensisijaiset raportointisegmentit.

M-realin kokonaan omistamien sellutehtaiden sekä Oy Metsä-Botnia
Ab:n (M-realin omistusta vastaava osuus) liikevoitto ja sijoitettu
pääoma allokoidaan edelleen toimialoille niiden sellun ostojen
suhteessa.

M-realin vanha liiketoimintarakenne oli:

- Cartons
- Graphics products and Speciality papers
- Offices
- Map Merchant Group

Seuraavissa taulukoissa on esitetty uuden toimialarakenteen
mukaiset vertailutiedot. Toimialojen taloudelliset vertailutiedot
on esitetty sekä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) että
suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish Accounting Standards,
FAS) mukaisina.

M-real siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön
(IFRS). Yksityiskohtaisempia tietoja ja erittelyjä siirtymisen
vaikutuksista yhtiön taseeseen ja tuloslaskelmaan sekä
laskentaperiaatteiden muutoksista on annettu 19.4.2005
julkaistussa tiedotteessa.

M-real julkistaa vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen
osavuosikatsauksensa 28.4.2005 klo. 13.00.
Lisätietoja antaa Thomas Ekström; Vice President, Business
Control, puh. +358 10 469 4962

M-REAL OYJ:N UUSI TOIMIALARAKENNE (IFRS)

LIIKEVAIHTO                
Milj. euroa     2004 IV 04 III 04  II 04  I 04
(IFRS)
 Consumer     1045,4 256,5 263,7  267,1 258,1
Packaging 1
 Publishing    801,8 224,9 201,8  188,5 186,6
 Commercial    1474,4 371,7 368,2  362,4 372,2
Printing
 Office Papers   667,5 162,1 167,6  159,4 178,3
 Map Merchant   1368,3 343,2 332,4  339,3 353,5
Group
 Sisäinen myynti  171,4  6,2  55,5  46,5  63,2
ja
 muut toiminnot
KONSERNI     5528,8 1364, 1389,1 1363,3 1411,8
               7

LIIKETULOS JA              
TULOS ENNEN
VEROJA
Milj. euroa     2004  IV 04 III 04 II 04  I 04
(IFRS)
 Consumer      93,2  29,7  24,7  18,4  20,4
Packaging 1
 Publishing     12,2   4,1   8,8  -4,9   4,3
 Commercial    -49,3  -34,6  -6,6  -3,7  -4,4
Printing
 Office Papers    9,7   0,2   3,9  -0,5   6,0
 Map Merchant    16,8   3,5   2,7  5,3   5,3
Group
 Muut toiminnot  -55,3  -17,1  -25,9  -4,2  -8,1
 LIIKETULOS     27,3  -14,2   7,7  10,4  23,5
 %          0,5  -1,0   0,6  0,8   1,7
liikevaihdosta
 Kurssierot     3,6  20,5   4,1  -2,8  -18,1
 Muut       -140,1  -41,6  -36,5 -13,7  -48,2
rahoitustuotot
ja
 kulut
TULOS ENNEN    -109,2  -35,5  -24,7  -6,1  -42,9
VEROJA
 %         -2,0  -2,6  -1,8  -0,5  -3,0
liikevaihdosta

1 Vastaa M-realin omistusosuutta (100 % alkaen QI 2004).

LIIKETULOS, %             
(IFRS)       2004  IV 04 III 04 II 04  I 04
 Consumer      8,9  11,6   9,4  6,9   7,9
Packaging 1
 Publishing     1,5   1,8   4,4  -2,6   2,3
 Commercial     -3,3  -9,3  -1,8  -1,0  -1,2
Printing
 Office Papers    1,5   0,1   2,4  -0,3   3,4
 Map Merchant    1,2   1,0   0,8  1,5   1,5
Group
 KONSERNI      0,5  -1,0   0,6  0,8   1,7


SIJOITETUN               
PÄÄOMAN
TUOTTO, %
(IFRS)       2004  IV 04 III 04 II 04  I 04
 Consumer      9,5  11,9   9,7  7,2   8,0
Packaging 1
 Publishing     1,1   1,5   3,0  -1,5   1,5
 Commercial     -3,5  -10,1  -1,8  -0,8  -1,2
Printing
 Office Papers    1,2   0,1   1,9  -0,2   3,0
 Map Merchant    5,1   4,1   3,1  6,4   6,6
Group
KONSERNI       0,9  -1,1   0,9  1,7   2,0

SIJOITETTU                
PÄÄOMA
Milj. euroa
(IFRS)      31.12.20  12 04  9 04  6 04  3 04
           04
 Consumer     1002,2 1002,2 1024,8 1074,2 1088,8
Packaging 1
 Publishing    1208,3 1208,3 1210,5 1198,9 1227,2
 Commercial    1320,3 1320,3 1366,7 1370,3 1430,3
Printing
 Office Papers   828,9  828,9  862,5 839,7  832,7
 Map Merchant   329,3  329,3  325,9 333,3  320,9
Group
Muu pääoma     246,5  246,5 -185,2 158,1  76,2
KONSERNI     4935,4 4935,4 4605,2 4974,5 4976,1

HENKILÖSTÖ               
Keskimäärin            2004
                   
 Consumer Packaging 1       3 082
 Publishing            1 526
 Commercial Printing       4 963
 Office Papers          2 036
 Map Merchant Group        2 528
Muut toiminnot          2 397
KONSERNI             16 532

1 Vastaa M-realin omistusosuutta (100 % alkaen QI 2004).

TOIMITUKSET                      
1000 tonnia        2004 IV 04 III 04 II 04  I 04
 Consumer Packaging 1   1374  340  345  349  341
 Publishing        1192  336  301  283  273
 Commercial Printing   1842  469  464  450  459
 Office Papers       961  233  246  228  254
 Paperitehtaat yhteensä  3995  1038 1011  961  986
 Map Merchant Group    1308  330  321  319  338

TUOTANTO                       
1000 tonnia        2004 IV 04 III 04 II 04  I 04
 Consumer Packaging 1   1330  326  355  319  331
 Publishing        1192  336  301  283  273
 Commercial Printing   1885  472  471  470  472
 Office Papers       975  244  241  243  247
 Paperitehtaat yhteensä  4008  1030 1021  970  987
 Metsä-Botnian sellu 2  1151  282  290  279  300
 M-realin sellu      1533  399  384  369  381

KÄYNTIASTE, %                     
             2004 IV 04 III 04 II 04  I 04
 Consumer Packaging 1    89  85   96  87   89
 Publishing         88  94   95  78   83
 Commercial Printing    88  88   88  88   89
 Office Papers       89  91   86  87   92
 Paperitehtaat yhteensä   88  90   89  85   88

1 Vastaa M-realin omistusosuutta (100 % alkaen QI 2004).
2 Vastaa M-realin omistusosuutta (47% Metsä-Botniasta).


M-REAL OYJ:N UUSI TOIMIALARAKENNE (FAS)

LIIKEVAIHTO               
Milj. euroa     2004  IV 04 III 04 II 04  I 04
(FAS)
 Consumer     988,5  254,8  263,0 239,0  231,7
 Packaging 1
 Publishing    800,1  222,4  201,3 188,2  188,2
 Commercial    1468,5  366,0  367,2 362,1  373,2
 Printing
 Office Papers   670,0  164,1  167,1 158,5  180,3
 Map Merchant   1368,4  342,8  332,4 339,2  354,0
 Group
Sisäinen myynti  164,8  32,7  31,7  46,3  54,1
ja
muu toiminta
KONSERNI     5460,3 1382,8 1362,7 1333,3 1381,5

LIIKETULOS JA              
TULOS ENNEN
SATUNNAISERIÄ
(FAS)
Milj. euroa     2004  IV 04 III 04 II 04  I 04
 Consumer      70,8  26,4  14,5  12,6  17,2
packaging 1
 Publishing     4,3  -0,3   6,4  -6,9   5,1
 Commercial    -103,9  -46,1  -42,2  -9,8  -5,8
printing
 Office Papers   -3,9  -1,2   0,0  -6,2   3,5
 Map Merchant    4,7  -2,9   0,9  3,0   3,8
 Group
 Muu toiminta   -46,7  -3,4  -7,7 -12,6  -23,0
LIIKETULOS     -74,7  -27,5  -28,1 -19,9   0,8
 %         -1,4  -2,0  -2,1  -1,5   0,1
liikevaihdosta
Kurssierot     12,5   8,1   0,0  -0,8   5,2
Muut       -146,8  -52,2  -31,4 -28,9  -34,3
rahoitustuotot
ja
- kulut
TULOS ENNEN    -209,0  -71,6  -59,5 -49,6  -28,3
SATUNNAISERIÄ
 %         -3,8  -5,2  -4,4  -3,7  -2,1
liikevaihdosta

LIIKETULOS %              
(FAS)        2004  IV 04 III 04 II 04  I 04
 Consumer      5,7  10,4   0,2  5,3   7,4
 Packaging 1
 Publishing     0,5  -0,1   3,2  -3,6   2,7
 Commercial     -7,1  -12,6  -11,5  -2,7  -1,6
 printing
 Office Papers   -0,6  -0,7   0,0  -3,9   2,0
 Map Merchant    0,3  -0,8   0,3  0,9   1,1
 Group
KONSERNI      -1,4  -2,0  -2,1  -1,5   0,1

1 Vastaa M-realin omistusosuutta (47% Kemiart Linersissa QII 2004
asti ja 100 % alkaen QIII 2004).

SIJOITETUN               
PÄÄOMAN TUOTTO,
%
(FAS)        2004  IV 04 III 04 II 04  I 04
 Consumer      7,6  10,3   7,1  5,4   7,3
 Packaging 1
 Publishing     0,5   0,0   2,4  -2,2   1,8
 Commercial     -7,5  -14,0  -12,4  -2,5  -1,5
 printing
 Office Papers   -0,6  -1,2   0,0  -3,2   2,1
 Map Merchant    1,5  -2,9   0,9  3,2   4,6
 Group
KONSERNI      -1,0  -2,1  -1,6  -1,0   0,3

SIJOITETTU                
PÄÄOMA
Milj. euroa
(FAS)      31.12.20  IV 04 III 04 II 04  I 04
           04
 Consumer     1001,1 1001,1 1027,9 978,7  994,1
 Packaging 1
 Publishing    1150,0 1150,0 1137,6 1116,3 1164,4
 Commercial    1279,1 1279,1 1330,7 1378,6 1453,5
 printing
 Office Papers   854,3  854,3  902,4 874,0  841,7
 Map Merchant   387,7  387,7  397,5 406,2  393,6
 Group
 Muut       462,5  462,5  31,7 436,5  339,5
KONSERNI     5134,7 5134,7 4827,8 5190,3 5186.8

1 Vastaa M-realin omistusosuutta (47% Kemiart Linersissa QII 2004
asti ja 100 % alkaen QIII 2004).
2 Vastaa M-realin omistusosuutta (100 % alkaen QI 2004)
M-REAL OYJ:N VANHA LIIKETOIMINTARAKENNE (FAS)

LIIKEVAIHTO    Vuosi    Neljänneksittäin
Milj. euroa    2004 IV 04 III 04 II 04  I 04
(FAS)
Cartons      879,7 227,9 237,6 210,1  204,1
Graphics     2377,9 616,2 589,5 581,1  591,1
products
and Speciality
papers
Offices      670,0 164,1 167,1 158,5  180,3
Map Merchant   1368,4 342,8 332,4 339,2  354,0
Group
Sisäinen myynti  164,2  31,8  36,1  44,4  52,0
ja muu
toiminta
KONSERNI     5460,3 1382,8 1362,7 1333,3 1381,5

LIIKETULOS JA   Vuosi    Neljänneksittäin
TULOS ENNEN
SATUNNAISERIÄ
Milj. euroa    2004 IV 04 III 04 II 04  I 04
(FAS)
Cartons      60,3  25,8  10,7  9,8  14,0
Graphics     -90,0 -47,4 -33,2 -11,9   2,5
products
and Speciality
papers
Offices      -3,9  -1,2  0,0  -6,2   3,5
Map Merchant    4,7  -2,9  0,9  3,0   3,8
Group
Muu toiminta   -45,8  -1,8  -6,5 -14,5  -23,0
LIIKETULOS    -74,7 -27,5 -28,1 -19,9   0,8
% liikevaihdosta  -1,4  -2,0  -2,1  -1,5   0,1
Kurssierot     12,5  8,1  0,0  -0,8   5,2
Muut       -146,8 -52,2 -31,4 -28,9  -34,3
rahoitustuotot
ja
 -kulut
TULOS ENNEN   -209,0 -71,6 -59,5 -49,6  -28,3
SATUNNAISERIÄ
% liikevaihdosta  -3,8  -5,2  -4,4  -3,7  -2,1

LIIKETULOS, %   Vuosi    Neljänneksittäin
(FAS)       2004  IV 04 III 04 II 04  I 04
Cartons       6,9  11,3  4,5  4,7   6,9
Graphics      -3,8  -7,7  -5,6  -2,1   0,4
products
and Speciality
papers
Offices      -0,6  -0,7  0,0  -3,9   2,0
Map Merchant    0,3  -0,8  0,3  0,9   1,1
Group
KONSERNI      -1,4  -2,0  -2,1  -1,5   0,1

SIJOITETUN PÄÄOMAN    Vuosi
TUOTTO, % (FAS)
              2004
Cartons           7,6
Graphics products and   -3,4
Speciality papers
Offices          -0,6
Map Merchant Group     1,5
KONSERNI          -1,0
                
SIJOITETTU PÄÄOMA,   31.12.0
(FAS)             4
Milj. euroa
Cartons          913,4
Graphics products and  2 591,5
Speciality papers
Offices          854,3
Map Merchant Group    387,7
Muu pääoma        387,8
KONSERNI        5 134,7

HENKILöSTö,        Vuosi
keskimäärin        2004
Cartons          2 842
Graphics products and   6 670
Speciality papers
Offices          2 036
Map Merchant Group    2 528
Muut toiminnot      2 414
KONSERNI         16 490


TOIMITUKSET    Vuosi    Neljänneksittäin
1000 tonnia     2004 IV 04 III 04 II 04  I 04
Cartons 1)     1155  305  310  275   265
Graphics products  3168  837  797  767   767
and Speciality
papers
Offices       961  233  246  228   254
Paperitoiminnot   4129  1070  1043  995  1021
yhteensä
Map Merchant    1308  330  321  319   338
Group

TUOTANTO      Vuosi    Neljänneksittäin
1000 tonnia     2004 IV 04 III 04 II 04  I 04
Cartons       1111  294  322  242   253
paperboard mills
1)
Graphics products  3169   817  814  763   775
and Speciality
papers
Offices       975  244  241  243   247
Paperitehtaat    4144  1061  1055 1006  1022
yhteensä
Metsä-Botnian    1151  282  290  279   300
sellu2)
M-realin sellu   1533  399  384  369   381

1) Vastaa M-realin omistusosuutta (47% Kemiart Linersissa QII
2004 asti ja 100 % alkaen QIII 2004).
2) Vastaa M-realin omistusosuutta (47% Metsä-Botniasta).

KÄYNTIASTE, %   Vuosi    Neljänneksittäin
          2004 IV 04 III 04 II 04  I 04
Cartons        89   85   96  86   89
paperboard mills
Graphics products   88   90   90  85   87
and Speciality
papers
Offices        89   91   86  87   92
Paperitehtaat     88   90   89  86   88
yhteensä

M-REAL OYJ

Konserniviestintä


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa