M-REALIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

M-real Oyj Pörssitiedote 13.3.2006 klo 15.30

M-REALIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
                  
M-real Oyj:n 13.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan
sijaiselle.

Lisäksi yhtiökokous vahvisti M-real-konsernin tuloslaskelman ja
taseen tilikaudelta 1.1.2005 - 31.12.2005.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta, eli yhteensä 39.379.873,44
euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
16.3.2006 ollut merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2006.

Hallitus

Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen metsätalousneuvos Heikki
Asunmaan, Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Granin,
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordanin, Tapiola-yhtiöiden
pääjohtaja Asmo Kalpalan, Pohjoismaiden Investointipankin
varatoimitusjohtaja Erkki Karmilan, maanviljelysneuvos Runar
Lillandtin, OP-ryhmän pääjohtaja Antti Tanskasen ja
maanviljelysneuvos Arimo Uusitalon.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajat

M-realin tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Jouko Malinen,
ekonomi, KHT sekä varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Markku
Marjomaa, KHT. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä uusia M-real Oyj:n
nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia B-osakkeita yhteensä enintään
58.365.212 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 99.220.860,40 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa sekä päättämään
merkintähinnoista ja muista ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön taseen
vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön
liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa
merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Syksystä 2004 lähtien M-realissa on keskitytty parantamaan konsernin
taloudellista asemaa toteutettujen pääomaoperaatioiden sekä kaikkiin
M-realin toimintoihin ja liiketoiminta-alueisiin vaikuttavien
sisäisten säästö- ja tehostamisohjelmien avulla. Edellä mainittujen
tehostamisohjelmien toteutus on edennyt tavoitteiden mukaisesti. M-
realin hallitus on päättänyt käynnistää strategisen
liiketoimintarakenteen tarkastelun tavoitteena tutkia M-realin
mahdollisuuksia ja mahdollisia etuja osallistumisesta eurooppalaisen
paperiteollisuuden konsolidoitumiseen ja rakennemuutokseen.
Strategiatarkastelu on vielä niin alustavassa vaiheessa, ettei mitään
arvioita eikä arvioita mahdollisista johtopäätöksistä voida esittää.

M-REAL OYJ


Konserniviestintä


Lisätietoja antavat talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010
469 5283 sekä lakiasiainjohtaja Nina Kuulusa, puh. 010 469 4322


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa