Metsä Board Oyj:n vuoden 2012 tammi-syyskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 49 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2012, 1.11.2012 klo 12:00

Tulos tammi-syyskuulta 2012

 • Liikevaihto 1 599 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 1 961).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 49 miljoonaa euroa (81). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 179 miljoonaa euroa (1).
 • Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 18 miljoonaa euroa (33). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 149 miljoonaa euroa (-51).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,05 euroa
  (0,06) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,40 euroa (-0,20).

 Tulos vuoden 2012 kolmannelta neljännekseltä

 • Liikevaihto 532 miljoonaa euroa (Q2/2012: 522).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 25 miljoonaa euroa (19). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 22 miljoonaa euroa (161).
 • Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 10 miljoonaa euroa (17). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 8 miljoonaa euroa (159).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,02 euroa
  (0,05) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,02 euroa (0,43).

 Tapahtumat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

 • Kartongin ja päällystetyn paperin toimitusmäärät nousivat.
 • Päällystämättömän paperin ja sellun toimitusmäärät laskivat.
 • Paperin ja kartongin hinnoissa ei olennaisia muutoksia. Sellun markkinahinta laski.

 Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Kyron tehtaan yhteyteen rakennettu Pohjolan Voiman ja Leppäkosken Sähkön omistama biovoimalaitos käynnistettiin.

”Kannattavuutemme parani kolmannella neljänneksellä edelleen. Kartonkiliiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui, ja toimitusmäärät nousivat odotetusti. Husumin tehtaan laajasta huoltoseisokista huolimatta paperi- ja selluliiketoiminnan liiketulos pysyi toisen neljänneksen tasolla. 

Paperin ja kartongin tilauskannat sekä koneiden käyntiasteet ovat tällä hetkellä normaalilla tasolla. Taivekartongin tilausvirrat ovat viime aikoina jonkin verran heikentyneet, mutta hintatilanne on vakaa. Kartonkien toimitusmäärän arvioidaan jäävän kausiluonteisista syistä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä hieman kolmatta neljännestä alhaisemmiksi. Sellun markkinahintojen uskotaan loppuvuonna nousevan, mutta toimitusten keskihinnan arvioidaan olevan hieman kolmatta neljännestä alempi. Kaiken kaikkiaan maailmantalouden tilanne on tällä hetkellä epävarma, minkä takia liiketoiminnan ennustaminen on normaalia vaikeampaa.

Saimme suunnitellusti päätökseen kartonkiliiketoiminnan investointiohjelman, kun Kyron biovoimala käynnistyi. Tuotantokoneistomme on nyt alallamme maailman huippua, ja yhteensä 150 000 vuositonnilla laajennettu taivekartonkikapasiteettimme on täysimääräisesti käytettävissä vuoden 2013 alusta alkaen. Uusi kapasiteetti on välttämätöntä, jotta voimme kaikissa tilanteissa varmistaa asiakkaidemme kartongin saatavuuden.”   

Toimitusjohtaja Mikko Helander

  

TUNNUSLUKUJA 2012 2012 2012 2011 2012 2011 2011
  Q3 Q2 Q1 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e 532 522 545 616 1 599 1 961 2 485
EBITDA milj. e 51 189 25 24 265 149 -23
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 54 47 34 36 135 172 180
EBITDA, % 9,6 36,2 4,6 3,9 16,6 7,6 -0,9
  ilman kertaluonteisia eriä, % 10,2 9,0 6,2 5,8 8,4 8,8 7,2
Liiketulos milj. e 22 161 -4 -13 179 1 -214
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 25 19 5 6 49 81 59
EBIT, % 4,1 30,8 -0,7 -2,1 11,2 0,1 -8,6
  ilman kertaluonteisia eriä, % 4,7 3,6 0,9 1,0 3,1 4,1 2,4
Tulos ennen veroja, milj. e 8 159 -18 -29 149 -51 -281
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 10 17 -9 -11 18 33 0
Kauden tulos, milj. e 8 140 -15 -33 133 -64 -273
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 10 14 -6 -15 18 20 8
Osakekohtainen tulos, e 0,02 0,43 -0,05 -0,11 0,40 -0,20 -0,83
  ilman kertaluonteisia eriä, e 0,02 0,05 -0,02 -0,05 0,05 0,06 0,02
Oman pääoman tuotto, % 3,9 72,9 -8,4 -14,1 22,7 -8,9 -31,5
  ilman kertaluonteisia eriä, % 4,8 7,3 -3,1 -6,3 3,1 2,7 0,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,2 35,9 -0,4 -1,5 13,4 0,4 -9,9
  ilman kertaluonteisia eriä, % 5,7 5,8 1,7 2,0 4,4 5,4 3,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 31,1 31,0 27,8 32,7 31,1 32,7 27,4
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 138 138 154 128 138 128 154
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 70 73 104 83 70 83 106
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,51 2,46 2,21 2,81 2,51 2,81 2,23
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 580 595 758 772 580 772 783
Bruttoinvestoinnit, milj. e 11 17 10 17 38 60 95
Toimitukset, 1 000 t              
  Paperboard 306 289 295 346 890 1 099 1 388
  Paper 169 165 185 260 519 718 908
               
Henkilöstö kauden lopussa 3 337 3 597 3 818 4 163 3 337 4 163 4 070
               
Toimitusmäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia rakennemuutosten takia.        
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla

Lähiajan näkymät

Maailmantalouden tilanne on tällä hetkellä epävarma, minkä takia liiketoiminnan ennustaminen on normaalia vaikeampaa.

Taivekartongin tilauskannat ja käyntiasteet ovat tällä hetkellä normaalilla tasolla, mutta tilausvirrat ovat viime aikoina jonkin verran heikentyneet. Taivekartongin keskimääräisten hintojen ei arvioida olennaisesti muuttuvan lähikuukausina.

Lainerin tilauskannat ja käyntiasteet ovat vahvalla tasolla. Lainerin hinnat ovat neljännellä neljänneksellä hieman kolmatta neljännestä korkeammat syyskuussa voimaan tulleen hinnankorotuksen seurauksena.

Taivekartongin ja lainerin toimitusmäärän arvioidaan neljännellä neljänneksellä jäävän kausiluontoisesti heikomman joulukuun seurauksena hieman kolmannen neljänneksen tasosta. Lainerihintojen lievällä nousulla ei arvioida pystyttävän täysin kattamaan neljännen neljänneksen kausiluonteisesti alhaisempien toimitusmäärien negatiivista tulosvaikutusta Paperboard-liiketoiminta-alueella.

Paperien ja sellun toimitusmäärien arvioidaan neljännellä neljänneksellä olevan vähintään kolmannen neljänneksen tasolla. Merkittäviä paperin hintamuutoksia ei ole näköpiirissä. Pitkäkuitusellun valuuttamääräisen markkinahinnan arvioidaan loppuvuonna jonkin verran nousevan. Kaiken kaikkiaan Metsä Boardin neljännen neljänneksen sellutoimitusten keskihinnan arvioidaan olevan hieman kolmatta neljännestä alhaisempi.

Tuotantokustannusten ei arvioida lähikuukausina muuttuvan olennaisesti. 

Metsä Boardin liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tasolla.

Julkistamismenettely

Metsä Board Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksen. Metsä Board Oyj:n osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.metsaboard.com/.

 

METSÄ BOARD OYJ

 

Lisätiedot:

Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 1.11.2012 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 7162 0025

Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 924020.

 

Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä paperin toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja ja papereita kuluttaja- ja vähittäispakkauksiin sekä graafisen alan ja toimistojen loppukäyttöihin. Yhtiön myyntiverkosto palvelee merkkituote- ja kotelovalmistajia, aaltopahvipakkausten valmistajia, painotaloja, tukkureita ja toimistotarvikealan yrityksiä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, ja sen osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 3 300 henkilöä.

www.metsaboard.com

 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit