Metsä Board Oyj:n vuoden 2015 tammi–maaliskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 43,2 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015, 7.5.2015 klo 12

Tulos vuoden 2015 ensimmäiseltä neljännekseltä

• Liikevaihto 525,7 miljoonaa euroa (Q1/2014: 501,2).

• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 43,2 miljoonaa euroa (36,1). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 43,1 miljoonaa euroa (43,5).

• Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 32,3 miljoonaa euroa (20,8). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 32,2 miljoonaa euroa (26,0).

• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,09 euroa (0,06) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,09 euroa (0,07).


Tapahtumat vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä

• Kartonkien kysyntä jatkui hyvällä tasolla ja toimitusmäärät nousivat edellisestä neljänneksestä. Hinnat olivat vakaat.

• Metsä Boardin hallitus päätti 26.2. noin 100 miljoonan euron osakeannista. Osakeannin merkintäaika alkoi 5.3. ja päättyi 23.3. Osakeannissa merkittiin yhteensä 38 227 779 kappaletta B-sarjan osaketta, mikä vastasi 139,8 prosenttia tarjotuista 27 347 134 B-sarjan osakkeesta. Osakeannista saadut varat käytetään yhtiön rakennemuutoksen loppuun saattamisen rahoittamiseen.

•  Metsä Board päivitti julkiset pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Päivitetyt tavoitteet ovat sijoitetun pääoman tuotto vähintään 12 prosenttia vuodesta 2017 alkaen ja nettovelkaisuusaste korkeintaan 70 prosenttia.

•  Standard & Poor’s Ratings Services nosti Metsä Boardin luottoluokituksen kahdella pykälällä tasolta B+ tasolle BB. Luokituksen näkymä on vakaa.

• Uudistettu johtamis- ja raportointirakenne astui voimaan vuoden 2015 alussa.    


Kauden jälkeiset tapahtumat

• Metsä Board ilmoitti 29.4.2015 sopineensa myyvänsä 100 prosentin osakeomistuksensa Metsä Board Zanders GmbH:ssa mukaan lukien kaikki yhtiöön liittyvät vastuut saksalaisen mutares AG:n kokonaan omistamalle holding-yhtiölle ja sen kumppaniyhtiölle. Kaupan arvioidaan toteutuvan toukokuun 2015 loppuun mennessä.


”Vuosi 2015 on alkanut hyvissä merkeissä, ja liiketuloksemme parani odotetusti viime vuoden viimeisestä neljänneksestä. Kartonkimarkkinoilla tilanne on jatkunut vakaana, ja Husumin investointiohjelma on käynnissä tavoitteidemme mukaisesti.

Maaliskuussa toteutettu osakeanti oli menestyksekäs. Tämä tukee rakennemuutoksemme loppuun saattamista. Kiitos omistajillemme luottamuksesta yhtiötä kohtaan.

Paperituotantomme päättyy lähes kokonaisuudessaan vuoden 2015 loppuun mennessä, ja heti ensi vuoden alussa käynnistämme Husumin uuden taivekartongin tuotantolinjan. Näin pystymme kasvattamaan kartonkiliiketoimintaamme merkittävästi, erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Vuoden 2015 tärkeimmät tavoitteemme ovat kannattavan kasvun jatkaminen, Husumin investointiohjelman menestyksekäs toteutus sekä Gohrsmühlen tehtaan tappioiden eliminointi, jonka arvioidaan toteutuvan toukokuun loppuun mennessä loppuun saatettavan divestoinnin myötä. Metsä Board on jatkossa yhä vahvempi yhtiö.”

Toimitusjohtaja Mika Joukio 


TUNNUSLUKUJA

 

  2015 2014 2014 2014 2014 2014
  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e 525,7 499,4 513,8 494,0 501,2 2 008,4
EBITDA milj. e 69,3 56,4 60,7 55,9 69,2 242,2
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 69,7 60,6 61,8 52,0 61,8 236,2
EBITDA, % 13,2 11,3 11,8 11,3 13,8 12,1
  ilman kertaluonteisia eriä, % 13,3 12,1 12,0 10,5 12,3 11,8
Liiketulos milj. e 43,1 6,7 34,1 32,2 43,5 116,5
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 43,2 36,9 35,2 28,3 36,1 136,5
EBIT, % 8,2 1,3 6,6 6,5 8,7 5,8
  ilman kertaluonteisia eriä, % 8,2 7,4 6,9 5,7 7,2 6,8
Tulos ennen veroja, milj. e 32,2 1,6 26,1 23,9 26,0 77,6
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 32,3 31,6 27,3 20,0 20,8 99,7
Kauden tulos, milj. e 29,3 6,1 20,8 16,8 24,8 68,5
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 29,4 32,7 21,9 12,9 20,6 88,1
Osakekohtainen tulos, e 0,09 0,02 0,06 0,05 0,07 0,20
  ilman kertaluonteisia eriä, e 0,09 0,10 0,06 0,04 0,06 0,26
Oman pääoman tuotto, % 13,2 2,9 9,8 8,0 11,6 8,1
  ilman kertaluonteisia eriä, % 13,2 15,4 10,4 6,1 9,6 10,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,0 1,8 9,0 8,5 11,2 7,7
  ilman kertaluonteisia eriä, % 11,0 9,6 9,2 7,5 9,9 9,1
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,8 39,2 39,8 39,8 41,0 39,2
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 73 81 82 84 84 81
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 34 51 57 65 69 51
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,63 2,49 2,53 2,46 2,55 2,49
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 318,9 426,7 491,1 540,1 592,6 426,7
Bruttoinvestoinnit, milj. e 23,9 18,2 7,3 14,0 4,7 44,2
Toimitukset, 1 000 t            
Paperboard 345 326 344 322 318 1 310
Non core operations 156 158 158 153 167 636
Henkilöstö kauden lopussa 3 158 3 111 3 164 3 370 3 145 3 111
             

Vuoden 2014 osakekohtaiset tulokset ja osakekohtainen oma pääoma ovat osakeantioikaistuja. Osakeantikerroin oli 1,030627.

EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla


Toimintaympäristö ja lähiajan näkymät

Kartonkien toimitusmäärän arvioidaan vuoden 2015 toisella neljänneksellä nousevan hieman edellisestä neljänneksestä. Olennaisia taivekartongin hintamuutoksia ei ole näköpiirissä tällä hetkellä. Metsä Board on ilmoittanut valkoisen ensikuitulainerin 40 euroa per tonni hinnankorotuksesta Euroopassa 11.5.2015 alkaen.

Havusellun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan jatkavan maltillista kasvua ja kysynnän ja tarjonnan olevan tasapainossa myös lähiaikoina.

Non-core operations -segmentissä raportoitavien liiketoimintojen markkinatilanteen arvioidaan toisella neljänneksellä olevan keskimäärin edellisen neljänneksen tasolla.

Husumin tehtaan huolto- ja investointiseisokilla arvioidaan olevan toisella neljänneksellä lievä negatiivinen liiketulosvaikutus. Husumin investointiohjelmaan liittyvä isompi seisokki ajoittuu tämän vuoden viimeiselle neljännekselle.

Tuotantokustannusten ei odoteta olennaisesti muuttuvan vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

Valuuttakurssit muuttuivat vuoden 2014 toisella puoliskolla sekä vuoden 2015 alussa Metsä Boardille positiiviseen suuntaan. Yhtiön nettovaluuttavirran suojauksen pituus on vajaat puoli vuotta. Täten valuuttakurssimuutosten positiivinen tulosvaikutus näkyy vuoden 2015 ensimmäisestä puoliskosta alkaen.

Metsä Boardin vuoden 2015 toisen neljänneksen liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tasolla.


Julkistamismenettely

Metsä Board Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan vuoden 2015 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen. Metsä Board Oyj:n tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.metsaboard.com/.

 

METSÄ BOARD OYJ

 

Lisätiedot:
Talousjohtaja Markus Holm, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

 

Lisätietoja 7.5.2015 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 7162 0025

Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 952624.

 

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja sekä markinasellun tuottaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja kuluttaja- ja vähittäispakkauksiin sekä graafisiin loppukäyttöihin. Yhtiön myyntiverkosto palvelee merkkituote- ja kotelovalmistajia, aaltopahvipakkausten valmistajia ja tukkureita. Metsä Board on osa Metsä Groupia, ja sen osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 3 100 henkilöä.

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit