Metsä Board Oyj:n vuoden 2016 tammi–maaliskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 35 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016 3.5.2016 klo 12


Tammi–maaliskuu 2016 (1–3/2015)

• Liikevaihto 435,6 miljoonaa euroa (525,7).

• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 35,0 miljoonaa euroa (43,2) eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 32,7 miljoonaa euroa (43,1).

• Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 30,0 miljoonaa euroa (32,3). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 27,7 miljoonaa euroa (32,2).

• Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,07 euroa (0,09) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,07 euroa (0,09).
 

Tapahtumat tammi–maaliskuussa 2016

 • Kartonkien kysyntä pysyi hyvällä tasolla sekä Euroopassa että Amerikassa. Hintatasot olivat vakaat.

• Uusi taivekartongin tuotantolinja Husumin tehtaalla Ruotsissa käynnistyi helmikuussa, hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta. Yhtiö suuntaa tuotantolinjan 400 000 vuositonnin volyymin Amerikkoihin sekä tarjoilupakkauksiin kuten kuppeihin, lautasiin ja tarjoilualustoihin maailmanlaajuisesti.

• Standard & Poor’s Ratings Services nosti Metsä Board Oyj:n luottoluokituksen yhdellä pykälällä tasolta BB tasolle BB+. Luokituksen näkymä nousi vakaasta positiiviseksi.

• Metsä Boardin yhtiökokous pidettiin 23.3.2016 Finlandia-talolla. Tilikaudelta 2015 päätettiin maksaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta, jonka maksupäivä oli 5.4.2016.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

• Metsä Board ilmoitti korottavansa Euroopassa valkoisen ensikuitulainerin hintaa 50 euroa/tonni. Korotus astuu voimaan 16.5.2016 lähtien.

• Metsä Board ilmoitti käynnistävänsä tehostamisohjelman Husumin tehdasintegraatissa Ruotsissa. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan vuositasolla vähintään 10 miljoonan euron kustannussäästöjä.

 

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2016

Metsä Boardin liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan pysyvän vuoden 2016 toisella neljänneksellä jokseenkin samalla tasolla kuin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Tammi–maaliskuun tulos oli edellisen vuosineljänneksen tasolla. Tulostamme heikensi odotusten mukaisesti uuden taivekartonkikoneen käyttöönotto Husumissa Ruotsissa, minkä johdosta sellun ja kartongin tuotantomäärät siellä jäivät vähäisiksi. Näidän tekijöiden odotamme vaikuttavan myös toisen vuosineljänneksen tuloskehitykseen, ja pidämme ohjeistuksemme edellisen vuosineljänneksen kaltaisena.

Kokonaiskartonkitoimitukset kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä, ja kartonkien hintatasot pysyivät vakaina. Suomessa kartonkitehtaamme olivat täydessä tuotantovauhdissa. Kevyen ja ekologisen taivekartongin kysyntä Euroopassa ja Amerikassa pysyi vahvana.

Irtautuminen kannattamattomasta paperiliiketoiminnasta laski merkittävästi katsauskauden liikevaihtoa. Jäljellä olevan hienopaperin valmistuksen arvioimme loppuvan kokonaan jo tänä vuonna. Liikevaihdon odotetaan kääntyvän takaisin kasvu-uralle toisella vuosineljänneksellä, kun kartonkitoimituksemme kasvavat uuden kapasiteetin turvin. Rahavirtaamme heikensi Husumin investointiohjelma ja  muutokset käyttöpääomassa. Korollisen nettovelan noususta huolimatta taseemme pysyi vahvana.

Husumin uuden taivekartongin vaaditut laatutavoitteet on jo saavutettu, ja tuotantomäärät ovat kasvussa. Ensimmäiset kartonkitoimitukset Yhdysvaltoihin ovat saapuneet perille. Tavoitteenamme on myydä noin 200 000 tonnia uutta taivekartonkia vuonna 2016 pääosin Amerikkaan ja tarjoilupakkauksiin globaalisti.

Katsauskauden jälkeen ilmoitimme käynnistävämme tehostamisohjelman Husumin tehdasintegraatissa. Integraatin toimintatapoja yhtenäistämällä ja päällekkäisyyksiä karsimalla haemme vähintään 10 miljoonan euron kustannussäästöjävuositasolla. Odotamme tulosvaikutusten näkyvän jo kuluvana vuonna.”

 

TUNNUSLUVUT
  
 
           
  2016 2015 2015 2015 2015 2015
  Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 435,6 462,2 497,6 522,0 525,7 2 007,5
EBITDA milj. e 55,5 59,1 80,8 93,3 69,3 302,5
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 57,8 59,7 80,8 73,1 69,7 283,3
EBITDA, % 12,7 12,8 16,2 17,9 13,2 15,1
  ilman kertaluonteisia eriä, % 13,3 12,9 16,2 14,0 13,3 14,1
Liiketulos milj. e 32,7 34,1 54,6 67,2 43,1 199,0
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 35,0 35,1 54,6 47,0 43,2 179,9
EBIT, % 7,5 7,4 11,0 12,9 8,2 9,9
  ilman kertaluonteisia eriä, % 8,0 7,6 11,0 9,0 8,2 9,0
Tulos ennen veroja, milj. e 27,7 29,4 47,5 58,0 32,2 167,1
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 30,0 30,4 47,5 40,0 32,3 150,2
Kauden tulos, milj. e 23,9 26,5 26,8 54,7 29,3 137,3
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 25,7 27,5 26,4 36,9 29,4 120,2
Osakekohtainen tulos, e 0,07 0,07 0,08 0,15 0,09 0,39
  ilman kertaluonteisia eriä, e 0,07 0,07 0,08 0,10 0,09 0,34
Oman pääoman tuotto, % 9,5 10,4 10,6 22,5 13,2 14,7
  ilman kertaluonteisia eriä, % 10,2 10,8 10,4 15,2 13,2 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,8 8,1 13,0 16,5 11,0 12,5
  ilman kertaluonteisia eriä, % 8,3 8,3 13,0 11,6 11,0 11,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 44,4 46,5 45,6 45,9 40,8 46,5
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 70 64 66 67 73 64
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 42 32 34 39 34 32
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,77 2,89 2,86 2,83 2,63 2,89
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 412,3 333,4 344,2 389,0 318,9 333,4
Bruttoinvestoinnit, milj. e 54,3 60,8 44,8 48,3 23,9 177,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e -22,3 65,9 92,5 55,8 32,5 246,7
Toimitukset, 1 000 t            
Paperboard 378 365 373 366 345 1 449
Non-core operations 15 65 118 138 156 478
Henkilöstö kauden lopussa 2 573 2 601 2 642 2 850 3 158 2 601
             
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla        

 

Lähiajan näkymät

Metsä Boardin kartonkitoimitusten odotetaan kasvavan huhti–kesäkuussa vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä. Myös liikevaihdon arvioidaan kääntyvän kasvuun. Metsä Boardin toisen vuosineljänneksen tuloskehitykseen vaikuttavat Husumin uuden kartonkikoneen käyttöönottovaihe ja taivekartongin sisäänajolaadut. Lisäksi tulosta heikentävät ensimmäistä vuosineljännestä merkittävämmät huoltoseisokit.

Huhti–kesäkuun kokonaistuotantokustannusten arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Kartonkien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin markkinahintojen arvioidaan pysyvän vakaina.

Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan odotetaan pysyvän vakaana.

Yhtiö arvioi, että Husumin uuden taivekartonkikoneen täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Tavoitteena on myydä noin 200 000 tonnia Husumin uutta taivekartonkia Amerikkaan sekä tarjoilupakkauksiin maailmanlaajuisesti vuonna 2016.

Metsä Boardin liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan pysyvän vuoden 2016 toisella neljänneksellä jokseenkin samalla tasolla kuin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Julkistamismenettely

Metsä Board Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan vuoden 2016 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen. Metsä Board Oyj:n osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.metsaboard.com/.

 

METSÄ BOARD OYJ
 

Lisätiedot:
Markus Holm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333

Lisätietoja 3.5.2016 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 3427 1912
Yhdysvallat: +1646 254 3366

Konferenssin tunnistenumero on 9263834. 


www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja. Sen keveät kartongit on kehitetty ennen muuta kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiön käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta pohjoisista metsistä.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 600 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin, ja sen osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit