Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Metsä Board Oyj Yhtiökokouksen päätökset 25.3.2021 klo 13.30

Metsä Board Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2021 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Revontulenpuisto 2, Espoo niin sanotun väliaikaisen lain mukaisesti ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät siellä oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 97,05 prosentilla annetuista äänistä ja teki siten seuraavat päätökset:

Tilinpäätös ja voitonjako

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja päätti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta sekä lisäksi pääomapalautusta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 0,26 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon maksupäiväksi 7.4.2021.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen vuosipalkkiot ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 95 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 62 500 euroa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksetaan aiemman 700 euron sijasta 800 euroa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Yhtiökokous päätti maksaa noin puolet palkkioista julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina, joiden luovuttamista rajoitetaan kahden vuoden ajan. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiota 800 euroa.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi hallituksen jäseniksi ekonomi Hannu Anttilan, kauppatieteen maisteri Raija-Leena Hankosen, kauppatieteen maisteri Erja Hyrskyn, diplomi-insinööri Ilkka Hämälän, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin, maa- ja metsätaloustieteen maisteri Jussi Linnarannan, kauppatieteen maisteri Jukka Moision, maa- ja metsätaloustieteen maisteri Timo Saukkosen ja oikeustieteen kandidaatti Veli Sundbäckin. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ilkka Hämälän ja varapuheenjohtajakseen Jussi Linnarannan. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raija-Leena Hankonen ja jäseniksi Hannu Anttila, Kirsi Komi ja Jukka Moisio ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ilkka Hämälä ja jäseniksi Erja Hyrsky, Jussi Linnaranta, Timo Saukkonen ja Veli Sundbäck.

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaukset sekä yhtiökokouksen pöytäkirja

Videotallenteet toimitusjohtaja Mika Joukion ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälän katsauksista yhtiökokoukselle sekä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset uusista hallituksen jäsenistä ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metsaboard.com/yhtiokokous2021. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla samasta osoitteesta viimeistään 8.4.2021.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Metsä Board
www.metsaboard.com

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva ja turvallinen raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli noin 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Tilaa