Metsä Boardin vertailukelpoinen liiketulos oli 252 miljoonaa euroa vuonna 2018

Report this content

Tilinpäätöstiedote 1.1.−31.12.2018  7.2.2019 klo 12 EET

Tammi–joulukuu 2018 (1–12/2017)

• Liikevaihto oli 1 944,1 miljoonaa euroa (1 848,6).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 251,9 miljoonaa euroa (193,5) eli 13,0 prosenttia liikevaihdosta (10,5). Liiketulos oli 246,3 miljoonaa euroa (207,1).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,39), ja osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,42).

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 14,4    prosenttia (11,2).

Loka–joulukuu 2018 (7–9/2018)

• Liikevaihto oli 458,0 miljoonaa euroa (475,1).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 60,1 miljoonaa euroa (63,7) eli 13,1 prosenttia liikevaihdosta (13,4). Liiketulos oli 60,1 miljoonaa euroa (63,7).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,16), ja osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,16).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 13,7 prosenttia (15,0).

Olennaista loka–joulukuussa 2018

• Kartonkitoimitukset laskivat edellisestä vuosineljänneksestä mm. kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena.

• Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin keskihinnat nousivat hieman. Metsä Board ilmoitti korottavansa taivekartongin hintaa Euroopassa 80 euroa/tonni. Yhtiö arvioi, että korotuksesta toteutui keskimäärin hieman yli kolmannes ja korkeammat hinnat astuivat voimaan pääosin vuoden 2019 alusta.

• Kaskisten kemihierretehtaalla otettiin käyttöön uusi paalauslinja. Metsä Board ilmoitti investoivansa uuteen arkituslinjaan Äänekosken kartonkitehtaalla.

• Metsä Board laski viimeisen vuosineljänneksen tulosohjeistustaan joulukuussa. Ohjeistusta heikensi sellumarkkinan epävarmuus erityisesti Kiinassa ja laiterikosta johtuneet tuotantohäiriöt Husumin sellutehtaalla Ruotsissa.

• Markkinasellun toimitusmäärät erityisesti Kiinaan laskivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ero Euroopan ja Kiinan markkinasellun hinnassa kasvoi selvästi vuoden 2018 loppua kohti.

• Metsä Board järjesti 14.11. pääomamarkkinapäivän analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Lontoossa. Yhtiön taloudelliset tavoitteet säilyivät ennallaan. Lyhyellä aikavälillä yhtiö tavoittelee edellisvuosia maltillisempaa kasvua kannattavuutta painottaen.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

• Metsä Board sai jälleen tunnustusta vastuullisuudestaan, kun yhtiö valittiin CDP:n Water A sekä Climate A -listoille ja saavutti A- -tason metsäohjelmassa. Lisäksi CDP valitsi Metsä Boardin maailman parhaiden yritysten joukkoon toimitusketjun sitouttamisessa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. CDP on voittoa tavoittelematon globaali ympäristötietojen raportointijärjestelmä.

• Moody’s Investors Service nosti Metsä Boardin luottoluokituksen investment grade -tasolle. Luokitus nostettiin tasolta Ba1 tasolle Baa3. Luokituksen näkymä on vakaa.

Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2019

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä.

Hallituksen ehdotus osingosta ja pääomanpalautuksesta

Hallitus ehdottaa 28.3.2019 järjestävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja pääomanpalautusta 0,19 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko ja pääomanpalautus, yhteensä 0,29 euroa osakkeelta, vastaa 51 prosenttia vuoden 2018 osakekohtaisesta tuloksesta.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Vertailukelpoinen liiketuloksemme loka–joulukuussa, 60,1 miljoonaa euroa, oli suunnilleen edellisen vuosineljänneksen tasolla. Kartonkiemme keskihinnat nousivat, mutta toimitusmäärät jäivät kausiluonteisesti edellisiä vuosineljänneksiä alhaisemmalle tasolle. Arvioimme, että toimitusmäärien muutoksiin vaikutti edelleen poikkeuksellisen vahva kysyntätilanne vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Viimeisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat Husumin sellutehtaalla tapahtunut laiterikko sekä epävarmuuden lisääntyminen sellumarkkinoilla, erityisesti Kiinassa. Meillä on Metsä Fibren omistusosuuden kautta merkittävä markkinasellupositio, joten muutokset markkinasellun toimitusmäärissä ja hintatasossa vaikuttavat kannattavuuteemme.

Kokonaisuudessaan vuosi 2018 oli Metsä Boardille hyvä vuosi ja jatkoimme kannattavaa kasvuamme vahvojen markkinatrendien tukemana. Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli hyvällä tasolla ja lähes kaikki tuotantolinjamme saavuttivat uusia vuosituotantoennätyksiä.

Vertailukelpoinen liiketuloksemme parani lähes kolmanneksen ja oli 252 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme paransivat kartonkien korkeammat hinnat, vahva sellumarkkina ja taivekartongin kasvaneet toimitusmäärät.

Valkoisen kraftlainerin hintoja on korotettu useasti viimeisen 18 kuukauden aikana. Loppuvuonna ilmoitimme taivekartongin hinnankorotuksesta Euroopassa, josta saavutimme keskimäärin hieman yli kolmanneksen.

Strategiamme ja taloudelliset tavoitteemme säilyivät vuonna 2018 ennallaan. Lyhyellä aikavälillä kasvumme on edellisvuosia maltillisempaa, ja päätöksentekoamme ohjaavat vahvasti kannattavuustavoitteemme sekä omistaja-arvon kasvattaminen.

Vastuullisella liiketoiminnalla on yhä suurempi merkitys sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on edistää pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Tilikauden jälkeen saimme jälleen tunnustusta vastuullisuudestamme CDP:ltä.

Suhtaudun luottavaisesti Metsä Boardin tulevaisuuteen. Kuluneesta vuodesta haluan esittää kiitokseni henkilöstöllemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme.”

Mika Joukio
Toimitusjohtaja

Taloudellisia tunnuslukuja

2018 2018 2018 2018 2017    2018 2017
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1–Q4 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 458,0 475,1 518,7 492,3 451,3 1 944,1 1 848,6
EBITDA milj. e 81,2 84,2 78,5 94,3 77,8 338,2 298,7
vertailukelpoinen, milj. e 81,2 84,2 84,1 94,3 77,8 343,8 289,1
EBITDA, %:a liikevaihdosta 17,7 17,7 15,1 19,2 17,2 17,4 16,2
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 17,7 17,7 16,2 19,2 17,2 17,7 15,6
Liiketulos milj. e 60,1 63,7 53,6 69,0 54,4 246,3 207,1
vertailukelpoinen, milj. e 60,1 63,7 59,2 69,0 54,4 251,9 193,5
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 13,1 13,4 10,3 14,0 12,0 12,7 11,2
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 13,1 13,4 11,4 14,0 12,0 13,0 10,5
Tulos ennen veroja, milj. e 55,8 59,5 47,8 61,0 46,8 224,2 170,8
vertailukelpoinen, milj. e 55,8 59,5 53,5 61,0 46,8 229,7 157,2
Kauden tulos, milj. e 50,2 57,5 41,8 53,9 42,1 203,4 150,5
vertailukelpoinen, milj. e 50,2 57,5 46,2 53,9 42,1 207,8 137,5
Osakekohtainen tulos, e 0,14 0,16 0,12 0,15 0,12 0,57 0,42
vertailukelpoinen, e 0,14 0,16 0,13 0,15 0,12 0,58 0,39
Oman pääoman tuotto, % 15,5 18,7 14,4 18,7 14,8 16,3 13,6
vertailukelpoinen, % 15,5 18,7 15,9 18,7 14,8 16,7 12,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,7 15,0 12,6 15,8 12,4 14,0 11,9
vertailukelpoinen, % 13,7 15,0 13,9 15,8 12,4 14,4 11,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 58 57 55 50 53 58 53
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 25 27 33 29 31 25 31
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2 1,0 1,2
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 3,72 3,58 3,32 3,21 3,28 3,72 3,28
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 334,6 343,6 388,1 334,7 358,4 334,6 358,4
Bruttoinvestoinnit, milj. e 33,9 10,7 15,3 10,5 26,7 70,3 65,4
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 30,4 53,9 36,3 30,2 106,1 150,9 236,3
Henkilöstö kauden lopussa 2 352 2 375 2 578 2 402 2 351 2 352 2 351

Toimitus- ja tuotantomäärät

2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017
1000 t Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1–Q4 Q1–Q4
Toimitusmäärät
    Kartongit 426 447 489 468 429 1 830 1 803
    Markkinasellu 95 108 131 124 120 458  515
Tuotantomäärät
    Kartongit 470 451 468 477 459 1 866 1 817
    Metsä Fibren sellu1) 193 191 179 177 180 740 619
    Metsä Boardin sellu 338 334 338 352 305 1 363  1 330
  1. Vastaa Metsä Boardin 24,9 prosentin omistusosuutta Metsä Fibrestä.

Lähiajan näkymät

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nousevan hieman vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Taivekartongin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan nousevan. Yhtiö jatkaa taivekartongin keskihinnan parantamistoimenpiteitä myynnin jakaumaa optimoimalla.

Maailmantalouden yleinen epävarmuus, Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä varastotasojen alentaminen arvoketjussa aiheuttavat edelleen epävarmuutta Metsä Boardin liiketoiminnassa.

Vuoden ensimmäiselle neljännekselle kohdistuu Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan huoltoseisokki.

Valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on positiivinen vaikutus ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän vakaina. Puun hinnan arvioidaan pysyvän alkuvuonna korkealla tasolla.

METSÄ BOARD OYJ

Espoossa 7.2.2019
HALLITUS

Lisätiedot:

Jussi Noponen, talousjohtaja puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja puh. 0400 976 333

Lisätietoja 7.2.2019 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361

Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574

Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105

Yhdysvallat: +1 323-794-2551

Konferenssin tunnistenumero on 9681033.  

Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram Slideshare