Metsä Boardin vuoden 2016 tammi-syyskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 104,7 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016 2.11.2016 klo 12
 

Tammi-syyskuu 2016 (1–9/2015)

• Liikevaihto oli 1 298,5 miljoonaa euroa (1 545,3).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 104,7 miljoonaa euroa (144,8) eli 8,1 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli 93,8 miljoonaa euroa (164,9).

• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 84,0 miljoonaa euroa (119,8). Tulos ennen veroja oli 73,0 miljoonaa euroa (137,7).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,27) ja osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,32).

 

Heinä-syyskuu 2016 (4–6/2016)

• Liikevaihto oli 440,0 miljoonaa euroa (422,9).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 34,0 miljoonaa euroa (35,8) eli 7,7 prosenttia (8,5) liikevaihdosta. Liiketulos oli 26,6 miljoonaa euroa (34,5).

• Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 27,1 miljoonaa euroa (26,8). Tulos ennen veroja oli 19,8 miljoonaa euroa (25,5).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,07) ja osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,06).

 

Tapahtumat heinä-syyskuussa 2016

• Husumin uuden taivekartonkikoneen tuotantomäärät kasvoivat tasaisesti.

• Metsä Boardin päällystämättömän hienopaperin tuotanto loppui kokonaan heinäkuussa.

• Kyron tehtaan tapetin pohjapaperikone PK3 suljettiin syyskuussa.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

• Metsä Board on saanut tunnustusta maailman johtavana yrityksenä toimistaan ja strategiastaan ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämiseksi. CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) valitsi Metsä Boardin Climate A -listalleen, jolle pääsi 9 % ohjelmaan osallistuneista yrityksistä.

 

Tulosohjeistus loka-joulukuu 2016

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä olevan jokseenkin samalla tasolla kuin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä.

 

Toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos pysyi odotustemme mukaisesti edellisen vuosineljänneksen tasolla. Tulostamme rasitti edelleen Husumin uuden taivekartongin sisäänajolaatujen alhaisempi hintataso. Lisäksi sellutehtaan soodakattilan vuoto ja uuden kartonkikoneen tuotannolliset haasteet edellisellä vuosineljänneksellä hidastivat asiakastoimituksiamme erityisesti Pohjois-Amerikkaan. Husumin uuden taivekartongin tuotanto- ja toimitusmäärät ovat kesän jälkeen kasvaneet tasaisesti, ja tilausvirran keskihinta on jo hyvällä tasolla. Pitkästä toimitusketjusta johtuen parantuneen keskihinnan tulosvaikutus näkyy kuitenkin noin kolmen kuukauden viiveellä. Suomen tehtaidemme tuloskehitys oli myönteistä. Käyttöpääoman lasku käänsi liiketoiminnan kassavirtamme selvästi positiiviseksi. 

Katsauskaudella tuotimme viimeiset hienopaperirullat ja lisäksi ilmoitimme lopettavamme tappiollisen tapettipaperiliiketoiminnan. Jatkossa keskitymme strategiamme mukaisesti korkealaatuiseen ensikuitukartonkiin, jota käytetään kuluttaja- ja myymäläpakkauksissa.

Katsauskauden jälkeen saimme CDP:n arvioinnissa tunnustusta maailman johtavana yrityksenä toimistamme ja strategiastamme ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämiseksi. Vastuullisuuden ja sen arvioinnin merkitys korostuu yhä voimakkaammin asiakassuhteissamme ja lisää kilpailukykyämme. Olen myös erittäin ylpeä korkealaatuisten tuotteidemme saamasta huomioista Pro Carton ECMA Awardsissa, jossa Metsä Boardin ensikuitukartonkia käytettiin kaikkiaan kolmessa palkitussa kartonkipakkauksessa. 

Näen Metsä Boardin tulevaisuuden valoisana. Husumin uuden taivekartonkikoneen kapasiteetti lähestyy tavoiteltua nimelliskapasiteettia, minkä turvin voimme entistä paremmin vastata kysynnän kasvuun päämarkkina-alueillamme. Ensi vuonna meillä on myös käytössämme oma ekstruusiopäällystyslinja, joka laajentaa ruoka- ja tarjoilupakkauksiin soveltuvaa kartonkitar-joomaamme. Odotettavissa on työntäyteinen vuosi 2017, mutta meillä on kaikki edellytykset saavuttaa pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteemme.”   

  

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

 

  2016 2016 2016 2015 2016 2015 2015
  Q3 Q2 Q1 Q3 Q1–Q3 Q1–Q3 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 440,0 422,9 435,6 497,6 1 298,5 1 545,3 2 007,5
EBITDA milj. e 60,6 59,6 55,5 80,8 175,7 243,4 302,5
  vertailukelpoinen, milj. e 59,4 60,7 57,8 80,8 178,0 223,6 283,3
EBITDA, %:a liikevaihdosta 13,8 14,1 12,7 16,2 13,5 15,8 15,1
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 13,5 14,4 13,3 16,2 13,7 14,5 14,1
Liiketulos milj. e 26,6 34,5 32,7 54,6 93,8 164,9 199,0
  vertailukelpoinen, milj. e 34,0 35,8 35,0 54,6 104,7 144,8 179,9
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 6,0 8,2 7,5 11,0 7,2 10,7 9,9
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 7,7 8,5 8,0 11,0 8,1 9,4 9,0
Tulos ennen veroja, milj. e 19,8 25,5 27,7 47,5 73,0 137,7 167,1
  vertailukelpoinen, milj. e 27,1 26,8 30,0 47,5 84,0 119,8 150,2
Kauden tulos, milj. e 18,6 23,2 23,9 26,8 65,7 110,8 137,3
  vertailukelpoinen, milj. e 24,1 24,6 25,7 26,4 74,4 92,7 120,2
Osakekohtainen tulos, e 0,05 0,06 0,07 0,08 0,18 0,32 0,39
  vertailukelpoinen, milj. e 0,07 0,07 0,07 0,08 0,21 0,27 0,34
Oman pääoman tuotto, % 7,4 9,4 9,5 10,6 8,6 15,9 14,7
  vertailukelpoinen, % 9,6 9,9 10,2 10,4 9,8 13,3 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,3 8,2 7,8 13,0 7,4 13,8 12,5
  vertailukelpoinen, % 8,0 8,5 8,3 13,0 8,3 12,1 11,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 48 47 44 46 48 46 46
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 49 54 42 34 49 34 32
Korollinen nettovelka/EBITDA 1) 2,1 2,1 1,5 1,2 2,1 1,2 1,2
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 2,82 2,81 2,77 2,86 2,82 2,86 2,89
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 487,6 541,4 412,3 344,2 487,6 344,2 333,4
Bruttoinvestoinnit, milj. e 16,4 48,3 54,3 44,8 119,0 117,0 177,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e 67,0 -22,2 -22,3 92,5 22,5 180,8 246,7
Henkilöstö kauden lopussa 2 493 2 762 2 573 2 642 2 493 2 642 2 601
 
1) Kauden lopun korollisen nettovelan suhde 12 edellisen kuukauden vertailukelpoiseen käyttökatteeseen (EBITDA)
 

Lähiajan näkymät

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan loka-joulukuussa pysyvän edellisen neljänneksen tasolla kausiluonteisesti heikomman joulukuun seurauksena. Taivekartongin keskihinnan nousua tukee Husumin sisäänajotilausten aiempaa pienempi osuus koko-naistoimituksista.

Syys–lokakuussa saatujen Husumin taivekartonkitilausten keskihinta on ollut hyvällä tasolla. Pitkästä toimitusketjusta johtuen parantuneen keskihinnan tulosvaikutus näkyy noin kolmen kuukauden viiveellä.

Neljännen vuosineljänneksen tulosta heikentää Husumin tehdasintegraatin vuosittainen huoltoseisokki, jota pidennettiin noin viikolla sellutehtaan soodakattilassa ilmenneiden ongelmien johdosta.

Husumin uuden taivekartonkikoneen täysi tuotantokapasiteetti arvioidaan saavutettavan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Loka–joulukuun kokonaistuotantokustannusten arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tasolla.

Arvio vuoden 2016 kokonaisbruttoinvestoinneista nousee 165 miljoonaan euroon aiemmasta 135 miljoonasta eurosta. Muutos johtuu pääosin Husumin investointiohjelman kustannusylityksestä sekä ekstruusiopäällystyslinjan investointikustannusten jaksottumisen muutoksista.

Korkealaatuisten ensikuitukartonkien kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Eurooppalaisten taivekartonkituottajien kasvanut kapasiteetti ei ole vaikuttanut negatiivisesti Metsä Boardin tuotteiden kysyntään tai hintaan. Taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin markkinahintojen arvioidaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman. Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan odotetaan pysyvän vakaana.

 

METSÄ BOARD OYJ

 

Lisätiedot:

Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333

 

Lisätietoja 2.11.2016 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)203 043 2003
Yhdysvallat: +1 719-457-2086

Konferenssin tunnistenumero on 8298586.

 

www.metsaboard.com


Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja. Sen keveät kartongit on kehitetty ennen muuta kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiön käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta pohjoisista metsistä.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 600 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin, ja sen osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.
 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit