Metsä Boardin vuoden 2017 tammi−syyskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 139 miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2017 (1–9/2016) Liikevaihto oli 1 397,3 miljoonaa euroa (1 298,5). Vertailukelpoinen liiketulos oli 139,1 miljoonaa euroa (104,7) eli 10,0 prosenttia liikevaihdosta (8,1). Liiketulos oli 152,7 miljoonaa euroa (93,8). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,21), ja osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,18).

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2017, 1.11.2017 klo 12

Tammi–syyskuu 2017 (1–9/2016)

• Liikevaihto oli 1 397,3 miljoonaa euroa (1 298,5).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 139,1 miljoonaa euroa (104,7) eli 10,0 prosenttia liikevaihdosta (8,1). Liiketulos oli 152,7 miljoonaa euroa (93,8).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,21), ja osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,18).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,6 prosenttia (8,3).

Heinä–syyskuu 2017 (4–6/2017)

• Liikevaihto oli 478,6 miljoonaa euroa (474,2).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 50,4 miljoonaa euroa (43,5) eli 10,5 prosenttia liikevaihdosta (9,2). Liiketulos oli 60,6 miljoonaa euroa (46,9).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,09), ja osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,09).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 11,5 prosenttia (10,3).

Olennaista heinä–syyskuussa 2017

• Ensikuidusta valmistettujen pakkausmateriaalien kysyntä oli hyvällä tasolla Metsä Boardin päämarkkina-alueilla.

• Markkinahinnat paikallisissa valuutoissa pysyivät vakaina tai nousivat hieman. Metsä Board ilmoitti korottavansa valkoisen ensikuitulainerin hintaa Euroopassa 50 euroa/tonni 15.9.2017 alkaen ja taivekartongin hintaa 90 euroa/tonni 1.11.2017 alkaen.

• Metsä Boardin kartonkitoimitukset pysyivät suunnilleen edellisen vuosineljänneksen tasolla. Taivekartongin keskihintaa paransi myynnin maantieteellinen jakauma.

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva, 67,5 miljoonaa euroa (4−6/2017: 37,1).

• Metsä Fibren uusi biotuotetehdas käynnistyi suunnitellusti elokuussa.

• Metsä Board laski liikkeeseen 250 miljoonan euron vuonna 2027 erääntyvän vakuudettoman joukkovelkakirjalainan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board sai jälleen tunnustusta maailman johtavana yrityksenä vastuullisesta vedenkäytöstään ja toimistaan ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämiseksi. Yhtiö pääsi CDP:n Water A ja Climate A -listoille sekä saavutti Leadership-statuksen CDP:n Forest-ohjelmassa.
 

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2017

Pääosin Husumin tehdasintegraatin kunnossapitoseisokista johtuen Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä heikkenevän hieman vuoden 2017 kolmannesta neljänneksestä.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Kolmas vuosineljännes sujui odotustemme mukaisesti. Kartonkien toimitusmäärät pysyivät suunnilleen edellisen vuosineljänneksen tasolla, mutta vertailukelpoinen liiketuloksemme parani 16 prosenttia. Tulosta paransivat kartonkien keskihinnan nousu sekä sellun ja kartongin korkeammat tuotantomäärät. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva parantuneen tuloksen ja vapautuneen käyttöpääoman vuoksi. Osakkuusyhtiömme Metsä Fibren uusi biotuotetehdas Äänekoskella käynnistyi suunnitelman mukaisesti elokuussa, ja sellun asiakastoimitukset tehtaalta alkoivat syyskuun alussa.  

Ensikuidusta valmistettujen pakkausmateriaalien kysyntä on jatkunut vahvana, ja markkinahinnat paikallisissa valuutoissa ovat nousseet etenkin valkoisissa ensikuitulainereissa. Kysynnän kasvu on näkynyt myös kartonkitehtaidemme tilauskannoissa, jotka ovat nyt selvästi aiempaa pidemmät.

Katsauskauden jälkeen ajoittunut Husumin tehdasintegraatin vuosihuoltoseisokki aiheutti meille erityisesti sellun tuotannon ja myynnin menetyksiä. Kausiluonteisuudesta johtuen myös kartonkien kokonaistoimitusmäärät vuoden loppua kohden laskevat jonkin verran. Näistä seikoista johtuen odotamme vuoden viimeisen vuosineljänneksen tuloksen hieman heikkenevän. 

Tavoitteenamme on parantaa edelleen Husumin tehtaan kannattavuutta, tuotantotehokkuutta ja taivekartongin keskihintaa. Arvioimme, että Husumin tehtaan liiketulos vuonna 2019 on 100 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2016.

Metsä Boardin strategia on selkeä: keskitymme korkealuokkaisiin, kevyisiin ja ekologisiin ensikuitukartonkeihin kasvavilla markkinoilla. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa tuotteitamme ja palveluitamme markkina-asemamme edelleen vahvistamiseksi. Osaavan henkilöstön ansiosta suhtaudun luottavaisesti yhtiön kehitykseen.”   

Taloudellisia tunnuslukuja

  2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016
  Q3 Q2 Q1 Q3 Q1–Q3 Q1–Q3 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 478,6 474,2 444,5 440,0 1 397,3 1 298,5 1 720,3
EBITDA milj. e 85,2 67,0 68,8 60,6 220,9 175,7 234,6
  vertailukelpoinen, milj. e 75,0 67,5 68,8 59,4 211,2 178,0 231,1
EBITDA, %:a liikevaihdosta 17,8 14,1 15,5 13,8 15,8 13,5 13,6
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 15,7 14,2 15,5 13,5 15,1 13,7 13,4
Liiketulos milj. e 60,6 46,9 45,2 26,6 152,7 93,8 132,3
  vertailukelpoinen, milj. e 50,4 43,5 45,2 34,0 139,1 104,7 137,5
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 12,7 9,9 10,2 6,0 10,9 7,2 7,7
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 10,5 9,2 10,2 7,7 10,0 8,1 8,0
Tulos ennen veroja, milj. e 43,8 40,3 39,9 19,8 124,0 73,0 101,6
  vertailukelpoinen, milj. e 33,5 36,9 39,9 27,1 110,3 84,0 106,8
Kauden tulos, milj. e 39,3 35,0 34,2 18,6 108,4 65,7 90,4
  vertailukelpoinen, milj. e 29,0 32,2 34,2 24,1 95,4 74,4 93,6
Osakekohtainen tulos, e 0,11 0,09 0,10 0,05 0,30 0,18 0,25
  vertailukelpoinen, e 0,08 0,09 0,10 0,07 0,27 0,21 0,26
Oman pääoman tuotto, % 14,2 13,2 13,1 7,4 13,3 8,6 8,7
  vertailukelpoinen, % 10,5 12,2 13,1 9,6 11,7 9,8 9,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,9 11,1 10,6 6,3 11,7 7,4 7,8
  vertailukelpoinen, % 11,5 10,3 10,6 8,0 10,6 8,3 8,1
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 51 51 47 48 51 48 48
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 39 45 44 49 39 49 44
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 1,7 2,0 1,9 2,1 1,7 2,1 2,0
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 3,14 3,06 2,90 2,82 3,14 2,82 2,96
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 436,9 495,2 457,8 487,6 436,9 487,6 463,8
Bruttoinvestoinnit, milj. e 7,3 12,4 19,0 16,4 38,7 119,0 162,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e 67,5 37,1 25,6 67,0 130,2 22,5 77,0
Henkilöstö kauden lopussa 2 369 2 581 2 450 2 493 2 369 2 493 2 466

Lähiajan näkymät

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Lainereiden hinnat ovat jo nousseet, ja kuluttajapakkauskartongin hinnankorotusten vaikutusten odotetaan näkyvän pääosin vuoden 2018 alkupuolella.

Metsä Boardin kartonkitoimitukset ovat kasvaneet voimakkaasti vuonna 2017. Loka–joulukuussa toimitusmäärien arvioidaan jonkin verran laskevan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena. Yhtiön tavoitteena on parantaa Husumin taivekartongin keskihintaa ja kasvattaa myyntiä etenkin Pohjois-Amerikassa.

Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan neljännen vuosineljänneksen tuotantomäärän arvioidaan olevan korkeampi kuin Äänekosken suljetun sellutehtaan keskimääräinen kolmen kuukauden tuotanto. Biotuotetehtaan vaikutuksen Metsä Boardin neljännen vuosineljänneksen liiketulokseen arvioidaan olevan positiivinen.

Husumin tehdasintegraatin vuosittaisella huoltoseisokilla lokakuussa on merkittävä negatiivinen vaikutus viimeisen vuosineljänneksen tulokseen.

Kartonkien tuotantokustannusten arvioidaan loka–joulukuussa pysyvän edellisen vuosineljänneksen tasolla.

Yhdysvaltain dollarin suojausten positiivinen tulosvaikutus laimenee vuoden loppua kohden.
 

METSÄ BOARD OYJ

Espoossa 1.11.2017

HALLITUS

Lisätiedot:

Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. 010 465 4913

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333

Lisätietoja 1.11.2017 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 7479 0404

Ruotsi: +46 (0)8 5065 3942

Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9411

Yhdysvallat: +1 719-457-1036

Konferenssin tunnistenumero on 6378283.

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram Slideshare

Liitteet:
Metsa-Board-osavuosikatsaus-Q3-2017.pdf 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.