Metsä Boardin vuoden 2018 tammi−kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos oli 128 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2018, 2.8.2018 klo 12

Tammi–kesäkuu 2018 (1–6/2017)

• Liikevaihto oli 1 011,1 miljoonaa euroa (918,7).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 128,2 miljoonaa euroa (88,7) eli 12,7 prosenttia liikevaihdosta (9,7). Liiketulos oli 122,6 miljoonaa euroa (92,1).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,19), ja osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,19).

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15,1 prosenttia (10,3).

Huhti–kesäkuu 2018 (1–3/2018)

• Liikevaihto oli 518,7 miljoonaa euroa (492,3).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 59,2 miljoonaa euroa (69,0) eli 11,4 prosenttia liikevaihdosta (14,0). Liiketulos oli 53,6 miljoonaa euroa (69,0).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,15), ja osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,15).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 13,9 prosenttia (15,8).

Olennaista huhti–kesäkuussa 2018

• Kartonkien kokonaistoimitusmäärät kasvoivat ja olivat vuoden toisella neljänneksellä kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla: 489 000 tonnia.

• Huhti–kesäkuun liiketulosta rasittivat useat suunnitellut huoltoseisokit Suomen tehtailla.

• Puukustannukset jatkoivat nousuaan, johtuen etenkin Baltian maista Ruotsiin ostetusta puusta. Lisäksi rekkakuljetukset Yhdysvalloissa kallistuivat selvästi.

• Vahva sellumarkkina tuki kannattavuutta.

• Metsä Board saavutti kultatason EcoVadiksen vastuullisuus- ja yhteiskuntavastuuarvioinnissa.

Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2018

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2018 toisella neljänneksellä.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Vuoden toinen neljännes sujui pitkälti odotustemme mukaisesti. Kartonkien kokonaistoimitusmäärät huhti– kesäkuussa kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä ja olivat ennätyskorkeat. Myös kartonkien hinnat kehittyivät suotuisasti. Taivekartongissa saavutimme keskimäärin puolet viime vuoden lopussa ilmoitetuista hinnankorotuksista Euroopassa. Kraftlainereissa viimeisin hinnankorotuksemme toteutui lähes täysimääräisenä. Toimitusmäärien kasvun ja kohonneiden hintojen seurauksena toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme ylsi korkeimmalle tasolleen aikana, jolloin Metsä Board on ollut aidosti kartonkiin keskittynyt yhtiö.

Huhti–kesäkuun liiketulostamme heikensivät useat suunnitellut huoltoseisokit, joita oli Kemin tehdasintegraattia lukuun ottamatta kaikilla Suomen tehtailla. Tuotantokustannuksia nosti etenkin Baltiasta Ruotsiin tuotu puu. Valuuttakurssivaihteluiden vaikutus huhti–kesäkuun tulokseen oli vähäinen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.  

Sellumarkkina oli vahva ja pitkäkuituisen sellun markkinahinta Euroopassa jatkoi nousuaan. Edelleen kohonnut hintataso näkyi myös osakkuusyhtiömme Metsä Fibren tuloksessa.

Odotan ekologisen ensikuitukartongin kysynnän säilyvän hyvänä lähitulevaisuudessa. Kuluttajat vaativat yhä ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä pakkausmateriaaleja ja Metsä Boardin kevyet kartongit vastaavat erinomaisesti näihin tarpeisiin. Yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitämme entistä tehokkaampia pakkausratkaisuja, joissa ensikuitukartongin tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään innovatiivisesti. Kestävällä tavalla valmistetut ympäristöä säästävät pakkaukset vahvistavat myös kuluttajien positiivista käyttäjäkokemusta.”

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

2018 2018 2017 2017 2018 2017 2017
Q2 Q1 Q2 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e 518,7 492,3 474,2 444,5 1011,1 918,7 1848,6
EBITDA milj. e 78,5 94,3 67,0 68,8 172,7 135,7 298,7
vertailukelpoinen, milj. e 84,1 94,3 67,5 68,8 178,4 136,2 289,1
EBITDA, %:a liikevaihdosta 15,1 19,2 14,1 15,5 17,1 14,8 16,2
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 16,2 19,2 14,2 15,5 17,6 14,8 15,6
Liiketulos milj. e 53,6 69,0 46,9 45,2 122,6 92,1 207,1
vertailukelpoinen, milj. e 59,2 69,0 43,5 45,2 128,2 88,7 193,5
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 10,3 14,0 9,9 10,2 12,1 10,0 11,2
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 11,4 14,0 9,2 10,2 12,7 9,7 10,5
Tulos ennen veroja, milj. e 47,8 61,0 40,3 39,9 108,8 80,2 170,8
vertailukelpoinen, milj. e 53,5 61,0 36,9 39,9 114,5 76,8 157,2
Kauden tulos, milj. e 41,8 53,9 35,0 34,2 95,7 69,1 150,5
vertailukelpoinen, milj. e 46,2 53,9 32,2 34,2 100,1 66,4 137,5
Osakekohtainen tulos, e 0,12 0,15 0,09 0,10 0,27 0,19 0,42
vertailukelpoinen, e 0,13 0,15 0,09 0,10 0,28 0,19 0,39
Oman pääoman tuotto, % 14,4 18,7 13,2 13,1 16,3 12,9 13,6
vertailukelpoinen, % 15,9 18,7 12,2 13,1 17,0 12,4 12,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,6 15,8 11,1 10,6 14,4 10,7 11,9
vertailukelpoinen, % 13,9 15,8 10,3 10,6 15,1 10,3 11,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 55 50 51 47 55 51 53
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 33 29 45 44 33 45 31
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 1,2 1,1 2,0 1,9 1,2 2,0 1,2
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 3,32 3,21 3,06 2,90 3,32 3,06 3,28
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 388,1 334,7 495,2 457,8 388,1 495,2 358,4
Bruttoinvestoinnit, milj. e 15,3 10,5 12,4 19,0 25,7 31,4 65,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e 36,3 30,2 37,1 25,6 66,6 62,7 236,3
Henkilöstö kauden lopussa 2 578 2 402 2 581 2 450 2 578 2 581 2 351

Lähiajan näkymät

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan heinä–syyskuussa pysyvän suunnilleen toisen vuosineljänneksen tasolla.

Metsä Boardin tavoitteena on edelleen parantaa Husumin taivekartongin keskihintaa myynnin jakaumaa optimoimalla.

Kolmannelle vuosineljännekselle kohdistuu Kemin integraatin huoltoseisokki ja osa Husumin integraatin huoltoseisokista.

Yhdysvaltain dollarin heikentyminen euroa vastaan, suojausten vaikutus huomioiden, tulee vaikuttamaan liiketulokseen negatiivisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Negatiivista vaikutusta osin kompensoi Ruotsin kruunun heikentyminen. Suojausten vaikutus huomioiden, kolmas vuosineljännes tulee olemaan valuuttavaikutusten osalta vuoden 2018 heikoin.

Puukustannusten arvioidaan kolmannella vuosineljänneksellä pysyvän suunnilleen toisen vuosineljänneksen tasolla. Kokonaistuotantokustannusten arvioidaan vuonna 2018 nousevan edellisestä vuodesta.

METSÄ BOARD OYJ

Espoossa 2.8.2018

HALLITUS

Lisätietoja:

Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333

Lisätietoja 2.8.2018 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 323-794-2551

Konferenssin tunnistenumero on 6141669.

Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.