Metsä Boardin vuoden 2018 tammi−maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 69 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2018, 3.5.2018 klo 12

Tammi–maaliskuu 2018 (10–12/2017)

• Liikevaihto oli 492,3 miljoonaa euroa (451,3).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 69,0 miljoonaa euroa (54,4) eli 14,0 prosenttia liikevaihdosta (12,0). Liiketulos oli 69,0 miljoonaa euroa (54,4).

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,12), ja osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,12).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15,8 prosenttia (12,4).

Tammi–maaliskuu 2018 (1–3/2017)

• Liikevaihto oli 492,3 miljoonaa euroa (444,5).

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 69,0 miljoonaa euroa (45,2) eli 14,0 prosenttia liikevaihdosta (10,2). Liiketulos oli 69,0 miljoonaa euroa (45,2).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,10), ja osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,10).

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15,8 prosenttia (10,6).

Olennaista tammi–maaliskuussa 2018

• Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahinnat nousivat. Myyntihintojen parantuminen kompensoi epäedullisen valuuttakurssikehityksen täysimääräisesti.

• Markkinasellun hinnat jatkoivat nousuaan.

• Katsauskaudelle ei kohdistunut merkittäviä suunniteltuja huoltoseisokkeja, ja tehtaiden tuotantotehokkuus oli hyvällä tasolla.

• Husumin tehtaan taivekartonkikoneen kapasiteetin käyttöaste on nyt lähes 90 prosenttia, eikä sitä jatkossa raportoida erikseen. Myynnin keskihinnan parantamiseen liittyy edelleen merkittävä tulosparannuspotentiaali.

• Vahvan sellu- ja kartonkimarkkinan seurauksena Metsä Board nosti vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteessaan antamaansa tulosohjeistusta tammi–maaliskuulle 2018.

• Metsä Boardin vuoden 2018 yhtiökokous pidettiin 27.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja päätti, että osinkoa jaetaan 0,21 euroa osakkeelta.

• Standard & Poor’s Ratings Services nosti Metsä Boardin luottoluokituksen investment grade -tasolle. Luokituksen näkymä on vakaa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board Oyj on sopinut maaliskuussa 2020 erääntyvän syndikoidun luottosopimuksensa muutoksista. Yhtiö on 27.4.2018 lyhentänyt olemassa olevaa lainaansa 100 miljoonalla eurolla ja samanaikaisesti korottanut luottolimiittiään 50 miljoonalla eurolla. Muutoksen jälkeen syndikoitu luottosopimus koostuu 50 miljoonan euron lainasta ja 150 miljoonan euron nostamattomasta luottolimiitistä.

Moody’s Investors Service nosti huhtikuussa Metsä Boardin luottoluokituksen (Ba1) näkymät vakaista positiivisiksi.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2018

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 toisella neljänneksellä heikkenevän vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Metsä Board on yksinkertaistanut tulosohjeistamisen periaatteitaan. Tulosohjeistus annetaan koskien vertailukelpoisen liiketuloksen ennustettua muutosta kuluvan vuosineljänneksen ja edellisen vuosineljänneksen välillä ja tasoja on kolme: heikompi, suunnilleen samalla tasolla ja parempi. Aiemmin tasoja oli seitsemän.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Metsä Boardin vuosi 2018 käynnistyi erinomaisesti ja tammi–maaliskuun tulos oli paras vuosiin. Liikevaihtomme kasvoi 9 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketuloksemme parani 27 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Kartonkien tuotanto- ja toimitusmäärät nousivat, ja myyntihinnat paikallisissa valuutoissa paranivat kaikilla meille tärkeillä markkina-alueilla. Hintojen nousu kompensoi täysimääräisesti valuuttakurssien aiheuttaman negatiivisen tulosvaikutuksen. Kannattavuuttamme paransi myös odotettua vahvempi sellumarkkina ja sellun hinnannousu. Ensimmäiselle neljännekselle ei kohdistunut merkittäviä huoltoseisokkeja, mikä parantaa sen tulosta muihin vuosineljänneksiin nähden.

Tehtaidemme tuotantotehokkuus oli hyvällä tasolla, ja useat tuotantoyksikkömme ylsivät uusiin kuukausituotantoennätyksiin. Myös PE-päällystetyn kartongin tuotanto- ja toimitusmäärät Husumin tehtaalla Ruotsissa kasvoivat.

Taseemme pysyi vahvana. Olemme vähentäneet korollista nettovelkaamme yli 100 miljoonalla eurolla vuoden aikana. Myös velkamarkkinat osoittivat luottamustaan Metsä Boardin tulevaisuuteen: helmikuussa luottoluokittaja Standard & Poor’s nosti luottoluokituksemme investment grade -tasolle.

T&K-toiminnassa keskitymme kartonkien keventämiseen sekä biopohjaisten barrier-materiaalien ja muiden innovatiivisten barrier-ratkaisujen kehittämiseen. Tammikuussa lanseerasimme uuden biopohjaisen ja biohajoavan ecobarrier-kartongin tarjoilupakkauskäyttöön.

Uskon ensikuitukartonkien kysynnän jatkavan kasvuaan. Valtameriin kertyvä muovijäte on herättänyt kuluttajien ympäristötietoisuuden, ja huoli mineraaliöljyjen siirtymisestä kierrätyskuitupohjaisista pakkauksista elintarvikkeisiin lisää puhtaan ja turvallisen ensikuidun kysyntää. Metsä Boardin ekologiset ja kevyet pakkauskartongit vastaavat hyvin näihin trendeihin ja tarpeisiin.”

Taloudellisia tunnuslukuja

2018 2017 2017 2017 2017 2017
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 492,3 451,3 478,6 474,2 444,5 1 848,6
EBITDA milj. e 94,3 77,8 85,2 67,0 68,8 298,7
vertailukelpoinen, milj. e 94,3 77,8 75,0 67,5 68,8 289,1
EBITDA, %:a liikevaihdosta 19,2 17,2 17,8 14,1 15,5 16,2
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 19,2 17,2 15,7 14,2 15,5 15,6
Liiketulos milj. e 69,0 54,4 60,6 46,9 45,2 207,1
vertailukelpoinen, milj. e 69,0 54,4 50,4 43,5 45,2 193,5
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 14,0 12,0 12,7 9,9 10,2 11,2
vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 14,0 12,0 10,5 9,2 10,2 10,5
Tulos ennen veroja, milj. e 61,0 46,8 43,8 40,3 39,9 170,8
vertailukelpoinen, milj. e 61,0 46,8 33,5 36,9 39,9 157,2
Kauden tulos, milj. e 53,9 42,1 39,3 35,0 34,2 150,5
vertailukelpoinen, milj. e 53,9 42,1 29,0 32,2 34,2 137,5
Osakekohtainen tulos, e 0,15 0,12 0,11 0,09 0,10 0,42
vertailukelpoinen, e 0,15 0,12 0,08 0,09 0,10 0,39
Oman pääoman tuotto, % 18,7 14,8 14,2 13,2 13,1 13,6
vertailukelpoinen, % 18,7 14,8 10,5 12,2 13,1 12,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,8 12,4 13,9 11,1 10,6 11,9
vertailukelpoinen, % 15,8 12,4 11,5 10,3 10,6 11,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 50 53 51 51 47 53
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 29 31 39 45 44 31
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 1,1 1,2 1,7 2,0 1,9 1,2
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 3,21 3,28 3,14 3,06 2,90 3,28
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 334,7 358,4 436,9 495,2 457,8 358,4
Bruttoinvestoinnit, milj. e 10,5 26,7 7,3 12,4 19,0 65,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat, milj. e 30,2 106,1 67,5 37,1 25,6 236,3
Henkilöstö kauden lopussa 2 402 2 351 2 369 2 581 2 450 2 351

Lähiajan näkymät

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Metsä Boardille tärkeillä markkina-alueilla. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman.

Metsä Boardin tavoitteena on edelleen parantaa Husumin taivekartongin keskihintaa ja kasvattaa Pohjois-Amerikan myyntiä.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan huhti–kesäkuussa kasvavan hieman edellisestä vuosineljänneksestä.

Toiselle vuosineljännekselle kohdistuu useita Suomen tehtaiden huoltoseisokkeja, mukaan lukien kahdella osakkuusyhtiö Metsä Fibren sellutehtaalla, mikä rasittaa tulosta ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Yhdysvaltain dollarin heikentyminen euroa vastaan, suojausten vaikutus huomioiden, tulee vaikuttamaan liiketulokseen negatiivisesti vähintään kolmannen neljänneksen loppuun saakka.

Tuotantokustannusten arvioidaan vuonna 2018 nousevan edellisestä vuodesta. Lisäksi yleinen kustannusinflaatio on jonkin verran kiihtynyt.

METSÄ BOARD OYJ

Espoossa 3.5.2018

HALLITUS

Lisätietoja:

Jussi Noponen, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333

Lisätietoja 3.5.2018 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Yhdysvallat: +1 323-794-2093

Konferenssin tunnistenumero on 9225128.

Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia