Äänekosken Kuhnamo-järven talven 2019 jäänmittaukset ovat päättyneet

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 6.5.2019

Äänekosken Kuhnamo-järven jäätilanteen kartoittaminen on päättynyt talven 2019 osalta huhtikuussa, sillä virtaava vesi on sulattanut jään Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä mittausalueelta. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin 14.1.2019 ja niitä tehtiin viikoittain 24.4.2019 saakka. Mittauksista vastasi Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.
 
Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan asiasta. Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista tiedotettiin Metsä Fibren verkkosivustolla. Rannoille asennettiin heikosta jäästä varoittavat taulut ja tiedotettiin asiasta Äänekosken paikallislehdissä.
 
Kuhnamon jäätilannetta kartoitetaan Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistämisen myötä jäämittauksilla talviaikaan viikoittain. Mittausten avulla arvioidaan jään muodostumista järvialueella sekä sitä, miten biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila vaikuttaa heikon jään alueeseen Kuhnamossa. Myös talviolosuhteet vaikuttavat osaltaan jäänvahvuuteen, minkä vuoksi tehtaan vaikutuksia jäätilanteeseen voidaan arvioida vasta pidemmällä, noin viiden vuoden aikavälillä. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin jo ennen tehtaan käynnistämistä talvella 2017.
 
Oheiseen liitteeseen on koottu mittaustulokset vuosien 2017-2019 osalta.
 

Lisätietoja:
Sari Tupitsa, kehityspäällikkö, Metsä Fibre, puh. 050 5989 067
etunimi.sukunimi@metsagroup.com

 

Metsä Fibre
www.metsafibre.fi  

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare