Äänekosken Kuhnamo-järven talven 2021 jäänmittaukset päätökseen

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 31.3.2021

Äänekosken Kuhnamo-järven jäätilanteen kartoittaminen on päättynyt talven 2021 osalta maaliskuun viikolla 12. Virtaava vesi on sulattanut jään suurilta osin Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä mittausalueelta. Ensimmäiset mittaukset suoritettiin 15.1.2021, ja niitä tehtiin viikoittain 26.3.2021 saakka. Mittauksista vastasi Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan asiasta. Kuhnamon jäätilanteesta ja mittaustuloksista tiedotettiin Metsä Fibren verkkosivustolla ja mittausten aloituksesta mediatiedotteella. Rannoille asennettiin lisäksi heikosta jäästä varoittavat taulut. 

Viikoittaisten mittausten avulla arvioidaan jään muodostumista järvialueella sekä sitä, miten biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila vaikuttaa heikon jään alueeseen Kuhnamossa. Myös talviolosuhteet ja vesistön virtaukset vaikuttavat osaltaan jäänvahvuuteen, minkä vuoksi tehtaan vaikutuksia jäätilanteeseen voidaan arvioida vasta pidemmällä aikavälillä. Talveen 2020 verrattuna tämän vuoden mittausjakso oli selkeästi pidempi, mutta sitä edeltäviin vuosiin verrattuna joitakin viikkoja lyhyempi. 

Ensimmäiset mittaukset suoritettiin jo ennen biotuotetehtaan käynnistämistä talvella 2017. Oheiseen liitteeseen on koottu mittaustulokset vuosien 2017-2021 osalta, ja ne löytyvät myös Metsä Fibren verkkosivuilta

Lisätietoja:
Riikka Liikanen, viestinnän asiantuntija, Metsä Fibre, puh. 050 521 1371

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Twitter  LinkedIn
 

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare