Andritz Oy toimittaa Botnian sellutehtaan pääprosessilaitteet Uruguayhin


            
Oy Metsä-Botnia Ab ja Andritz Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka
mukaan Andritz toimittaa Uruguayhin rakennettavan sellutehtaan
pääprosessilaitteet. Sopimus käsittää kuitulinjan puunkäsittelystä
kuivauskoneelle sekä talteenottolinjan. Sopimuksen kauppahinta on yli 200
miljoonaa euroa. Päälaitteet kuivauskoneita lukuunottamatta tehdään Suomessa,
joten kotimaisuusaste nousee yli 50 prosenttiin. 

Miljoona tonnia eukalyptussellua tuottavan ja 1,1 miljardia US-dollaria
maksavan sellutehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä. Tehdas rakennetaan Fray Bentosin kaupunkiin Uruguayn
länsiosaan. 

Tehtaan pääprosessilaitteet edustavat alan viimeisintä teknistä kehitystä, ja
takaavat osaltaan mahdollisimman pienet ympäristöpäästöt, kustannustehokkaan
prosessin sekä parhaan mahdollisen sellulaadun. 

Lopulliset hankintasopimukset allekirjoitetaan lähikuukausien aikana ja niistä
tiedotetaan silloin yksityiskohtaisemmin. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa