Botnia rakentaa sellutehtaan Uruguayhin


            
Oy Metsä-Botnia Ab rakentaa eukalyptussellua valmistavan tehtaan Uruguayhin
Etelä-Amerikkaan. Botnian hallitus päätti tänään selluinvestoinnista, jonka
kustannusarvio on noin 1,1 miljardia US-dollaria. Rakennettavan sellutehtaan
vuosikapasiteetti on miljoona tonnia valkaistua eukalyptussellua. Tehtaan
rakentamisessa käytetään parasta käytettävissä olevaa teknologiaa. 

Tehtaan maanrakennustyöt alkavat välittömästi. Tehtaan rakennustyö kestää
runsaat kaksi vuotta ja sen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2007 kolmannen
neljänneksen aikana. Tehdas rakennetaan Fray Bentosiin. Kaupunki sijaitsee
Länsi-Uruguayssa Uruguay-joen varrella runsaan 300 kilometrin päässä
pääkaupungista Montevideosta. 

Tehtaan puunkäyttö täydellä kapasiteetilla on 3,5 miljoonaa kuutiota vuodessa.
Noin 60 prosenttia tehtaan tarvitsemasta puuraaka-aineesta toimitetaan Botnian
tytäryhtiön, Compania Forestal Orientalin (FOSA) viljelmiltä, joista pääosa
sijaitsee lähellä Fray Bentosia. FOSA on vuonna 1990 perustettu eukalyptuksen
viljelyyn erikoistunut yhtiö Uruguayssa. Sen omistuksessa on tällä hetkellä 90
000 hehtaaria maata, josta istutettua tai istutuskelpoista on noin 60
prosenttia. 

Puuraaka-aineesta loput 40 prosenttia hankitaan pitkäaikaisilla sopimuksilla
yksityisiltä metsänomistajilta, rahastoilta, säätiöiltä tai osuuskunnilta. 

Projektin työllistävä vaikutus on suurin vuonna 2006, jolloin sen arvioidaan
työllistävän suoraan noin 4500 ihmistä. Valmistuttuaan tehdas työllistää noin
300 ihmistä, ja muu suora sekä välillinen työllistävä vaikutus on noin 8000
työpaikkaa. Puunhankinta työllistää jo tänä vuonna noin 2000 ihmistä. 

Tehtaan tuottama valkaistu eukalyptussellu myydään pääasiassa Botnian
omistajien paperitehtaille Eurooppaan ja Aasiaan. "Sellutehdasinvestointi on
strategisesti tärkeä omistajiemme raaka-ainehankinnan kannalta. UPM ja M-real
käyttävät jo nyt suuria määriä eukalyptussellua ja niiden valmistumassa olevat
investoinnit lisäävät eukalyptussellutarvetta. Botnialle tämä on myös
merkittävä askel, sillä nyt laajennamme toimintaamme uuden raaka-aineen,
eukalyptuksen käyttöön", Botnian toimitusjohtaja Erkki Varis sanoo. 

Investointi rahoitetaan lähinnä Botnian pääomasijoituksilla sekä
lainarahoituksella. Botnia on vuonna 2003 perustanut Uruguayhin Botnia S.A.
-nimisen yhtiön, jonka omistussuhteiksi on sovittu Botnia 82,1 %, UPM 12,4 % ja
Metsäliitto 5,5 %. Rahoituksesta valtaosa (noin 60 %) on Botnia S.A.:n
osakkaiden pääomasijoituksia ja loput Botnia S.A.:n ulkoista lainarahoitusta. 

Botnia on tehnyt uruguaylaisen Otegui Groupin kanssa esisopimuksen, jonka
mukaisesti Otegui Groupilla on oikeus tulla Botnia S.A.:n osakkaaksi enintään
yhdeksän prosentin omistusosuudella. Oikeus astuu voimaan, kun sellutehdas
käynnistyy ja se on voimassa 7 vuotta. 

Sellutehdasprojekti on suurin teollinen investointi Uruguayn historiassa. Sen
vaikutus Uruguayn bruttokansantuotteeseen on 1,6 prosenttia. Projekti on myös
suurin suomalainen yksityinen teollinen uusinvestointi ulkomaille. 

Projektin johtaja on dipl.ins Timo Piilonen Botniasta. Hän on vastannut
Uruguayssa tehdystä esitutkimuksesta ja suunnittelusta. Botnia S.A.:n
toimitusjohtaja on Ronald Beare. 

 

UPM-Kymmene Oyj

UPM on maailman johtavia painopaperinvalmistajia.
Aikakauslehtipaperimarkkinoilla yhtiö on selvä markkinajohtaja. Konsernin
liikevaihto vuonna 2004 oli lähes 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on
33 400 henkilöä. Yhtiön päätuotteita ovat painopaperit, jalostusmateriaalit ja
puuteollisuuden tuotteet. UPM:llä on tuotantolaitoksia 16 maassa, ja yhtiön
päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet
noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja yhtiön
internet-sivuilla www.upm-kymmene.fi. 

M-real Oyj

Miltei 16 000 työntekijää työllistävä M-real Oyj on Euroopan johtava
hienopaperi- ja kartonkiyhtiö, joka tarjoaa ensiluokkaisia ratkaisuja
kuluttajapakkauksiin sekä viestinnän ja mainosalan loppukäyttöihin. Yhtiön
maailmanlaajuisen myyntiverkoston asiakkaita ovat lehtikustantamot, painotalot,
paperitukkurit, toimistot, tunnetut kuluttajatuotteita valmistavat yritykset ja
kotelopainajat. M-realin osake listataan Helsingin pörssissä. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2004 oli noin 5,5 miljardia euroa. 

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Erkki Varis, Botnia, puhelin 010 469 4671
Johtaja Jukka Forsström, Botnia, puhelin 010 469 4674
Johtaja Heikki Sara, strateginen kehitys, UPM, puhelin 0204 150 040
Toimitusjohtaja Hannu Anttila, M-real, puhelin 010 469 4343
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, Metsäliitto, puhelin 010 469 4545

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa