Botnia tutkii mahdollisuuksia sellutuotannon aloittamiseen Uruguayssa

Oy Metsä-Botnia Ab (Botnia) aloittaa selvitykset sellutuotannon
käynnistämisestä Uruguayssa ja on perustanut tätä tarkoitusta varten Botnia
S.A. -nimisen yhtiön. 

Ensi töikseen Botnia käynnistää sellutehtaan ympäristövaikutusten arvioinnin
sekä sosio-ekonomisen tutkimuksen tekemisen marraskuussa. Päätösvalmius noin
miljoona tonnia valkaistua eucalyptussellua valmistavan sellutehtaan
rakentamisesta on olemassa, kun kaikki tarpeelliset selvitykset ja luvat ovat
valmiit. Aikatauluun vaikuttavat lupa-asioiden lisäksi omistajayhtiöiden kuidun
tarve sekä yleinen taloudellinen tilanne. 

Sellutehtaan sijaintipaikaksi on esiselvityksen jälkeen suunniteltu Fray
Bentos. Länsi-Uruguayssa, Rio Uruguay-joen varrella oleva, noin 20 000 asukkaan
Fray Bentos sijaitsee lähellä suuria jo olemassa olevia eucalyptusviljelmiä,
mikä on kuituraaka-aineen hankinnan kannalta merkittävää. Myös valmiin tuotteen
kannalta tärkeät logistiikka- ja muut edut puolsivat Fray Bentosta
sijaintipaikaksi. 

Botnia omistaa yhdessä UPM-Kymmene Oyj:n kanssa Uruguayssa Compania Forestal
Oriental S.A. (FOSA) -nimisen yhtiön, joka on erikoistunut eucalyptuksen
viljelyyn. FOSA omistaa 48 000 hehtaaria maata, josta 32 000 hehtaaria on
hyvälaatuista, laidunkäytöstä poistuneelle ruohoarolle istutettua
eucalyptusviljelmää. Viljelmät on sertifioitu FSC-standardin mukaisesti ja ne
sijaitsevat lähellä sijaintipaikaksi suunniteltua Fray Bentosta. 

Botnia on Euroopan toiseksi suurin sellunvalmistaja, joka valmistaa valkaistuja
havu- ja lehtiselluja 2,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Botnian kaikki nykyiset
tehtaat sijaitsevat Suomessa. Henkilöstöä Botniassa on noin 2000 ja liikevaihto
vuonna 2002 oli hieman yli miljardi euroa. Botnian omistajat ovat UPM-Kymmene
Oyj (47%), M-real Oyj (47%) ja Metsäliitto (6%). Täydellä kapasiteetilla Botnia
käyttää raakapuuta noin 13 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Varis, puh. +358 104 694 671
Talousjohtaja Jukka Forsström, puh. +358 104 694 674
Johtaja Heikki Sara, UPM-Kymmene, puh. +358 204 150 040

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa