Botnian hallituksen uusi kokoonpano

Botnian ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.12.2009 Botnian hallitukseen
valittiin uutena jäsenenä Mikko Helander M-realista. Hallituksen varajäseneksi
valittiin Tapani Sointu UPM-Kymmene Oyj:stä. 

Hallitukseen kuuluvat 8.12.2009 alkaen seuraavat henkilöt:

Pääjohtaja Kari Jordan, puheenjohtaja
Strategiajohtaja Hannu Anttila
Metsänhoitaja Martti Asunta
Toimitusjohtaja Mikko Helander
Puunhankinnan johtaja Juha Mäntylä
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo sekä
varajäsenenä Tapani Sointu, johtaja, Yritysrakenteet, Verotus ja Kiinteistö

Tilaa