Botnian Rauman tehdas investoi valkaisuun


            
Botnia investoi Rauman sellutehtaansa valkaisuprosessin ja vedenkäsittelyn
kehittämiseen 45 miljoonaa euroa. Investoinnissa tehtaan valkaisuprosessia
muutetaan siten, että tehtaalla voidaan tulevaisuudessa valmistaa sekä ECF-
(elemental chlorine free) että TCF-sellua (totally chlorine free). Investointi
aloitetaan heti ja se otetaan käyttöön toukokuussa 2007. 

Investoinnin tavoitteena on parantaa sellun laatuominaisuuksia asiakkaiden
tarpeiden kehittymisen mukaisesti. Investointi edistää myös
kustannustehokkuutta sekä nostaa tehtaan tuotantokapasiteettia. 

ECF-valkaisulla saavutetaan mm. korkeampi vaaleus sekä parempi ajettavuus
pape-rikoneella, mitkä ovat tärkeitä ominaisuuksia paperinvalmistuksen ja
paperituotteiden kannalta. ECF-valkaisuprosessi kuluttaa vähemmän energiaa kuin
TCF-prosessi. Myös puunkulutus valmistettua sellutonnia kohti on alhaisempi
kuin TCF-prosessissa. Tuotantotehokkuuden myötä tehtaan tuotantokapasiteetti
kasvaa noin 10 prosenttia. 

ECF-valkaisu on tekniikkaa, jota on kehitetty voimakkaasti viimeisten vuosien
aikana. ECF-valkaisussa käytetään happikemikaalien ohella klooridioksidia.
Ympäristökuor-mituksen kannalta ECF- ja TCF-valkaisut ovat tasavertaisia. 

Lisätietoja:
Rauman tehtaanjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen, puhelin 01046 46 200
Toimitus-prosessin johtaja Ilkka Hämälä, puhelin 050 598 8617

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa