Botnian saha Venäjällä harjakorkeudessa

Botnian saha, OOO Svir Timber, Podporozhjen kaupungissa Venäjällä on noussut
harjakorkeuteen. Työmaa on edennyt aikataulussaan ja 200 000 kuutiometriä
vuodessa sahaava laitos ja 50 miljoonaa euroa maksava investointi valmistuu
vuoden 2005-2006 vaihteessa. 

Kuorikattilan päälaitteet on asennettu paikoilleen kesäkuussa ja sahan
pääkoneet nostettu perustuksilleen heinäkuussa. Vesikattotyöt aloitettiin
heinäkuun puolen välin jälkeen. Pääsähköliittymät ja muuntamo on kytketty
elokuussa. 

Sahalinjojen koestukset aloitetaan tukkilajittelusta ja ne etenevät
osastoittain prosessijärjestyksessä siten, että viimeisen vaiheen, sahatavaran
paketointilaitoksen, koestukset tehdään marras-joulukuussa. 

Työmaalla on tällä hetkellä 520 ihmistä töissä, joista pääosa on paikallisia.
Valmistuttuaan saha työllistää 120 henkilöä. 

Sahan suunnittelijat ja urakoitsijat ovat:

Pääsuunnittelija 	            Sweco PIC
Arkkitehtisuunnittelu 	            KVA Oy
Pääurakoitsija 	                Lemcon
Tukkilajittelun ja sahansyötön perustukset 	YIT Lentek
Maantasaus- ja perustustyöt 	        Sevzapstroimehanizatsija
Maanalaiset verkostot ja aita 	        Sevzapstroimehanizatsija
Valokaapeli 	                Teleport
Vartiointi 	                Spetszashita
Mittaus 	                Geostar
Muuntamo 	                Optikenergostroi
Tie ja alueen asvalttityöt 	        Dortranstroi

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa