Botnian Uruguayn sellutehdashankkeen eteneminen


            
Botnian sellutehdashankkeen rakennustyöt etenevät toistaiseksi normaalisti.
Yhtiö odottaa Uruguayn hallituksen virallista lausuntoa rakennustöiden
keskeyttämispyynnöstä. "Odotamme hallituksen esitystä asiasta, minkä jälkeen
voimme ottaa asiaan kantaa," kertoo yhtiön toimitusjohtaja Erkki Varis.
Rakennustöiden keskeyttämiselle ei ole laillisia perusteita. Arvioimme asiaa,
kun tiedämme mikä esityksen sisältö on. Tiedotamme asiasta julkisuuteen sen
jälkeen". 

Sellutehtaan rakennustyöt ovat edenneet Uruguayssa siten, että rakennusten
perustustyöt on tehty ja nyt etenevät maanpäälliset rakennustyöt. Työmaalla
työskentelee tällä hetkellä noin 1500 uruguaylaista rakentajaa. 

Sellutehdashanke on Uruguaylle erittäin tärkeä. Se luo työpaikkoja
rakennusvaiheen aikana parhaimmillaan vuoden 2006 toisella puoliskolla 4500:lle
henkilölle. Käynnissä ollessaan välitön työllistävä vaikutus on noin 5000
työpaikkaa sekä välillinen noin 8000 työpaikkaa. Bruttokansantuotteeseen
sellutehtaan vaikutus on 1,6 prosenttia. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa