Botnian vuoden 2005 tulos kohtuullinen


            
Botnia-konsernin liikevaihto pieneni edellisvuoteen verrattuna 11,2 prosenttia
ja oli 946,5 miljoonaa euroa (1 066,0). Liikevoitto oli 80,3 miljoonaa euroa,
mikä oli selvästi heikompi kuin edellisenä vuonna (141,5 milj.euroa).
Katsauskauden liikevaihtoa laskivat ja tulosta heikensivät merkittävästi toisen
neljänneksen aikaiset työselkkaukset ja paikalliset työselkkaukset sekä
kolmannen neljänneksen alkuun ajoittuneen tuotannon ylösajon tekniset ongelmat. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa