IFC:n Botnian Fray Bentosin tehdasta koskeva rahoituspäätös etenee

Maailmanpankin alainen IFC on tänään julkaissut päätöksentekoprosessinsa
seuraavat vaiheet ja aikataulun 12.10.2006 julkaistun Fray Bentosiin
rakennettavien sellutehtaiden yhteisvaikutusta koskevaan CIS-tutkimuksen
pohjalta. 

Samalla julkaistiin myös kanadalaisten asiantuntijoiden Wayne Dwernychukin ja
Neil McCubbinin arvio lopullisesta CIS-tutkimusraportista. Nämä tutkijat
antoivat huhtikuussa 2006 arvionsa ja suosituksensa CIS-luonnoksen pohjalta nk.
Hatfield-raportin muodossa. IFC:lle antamassaan raportissa asiantuntijat
toteavat: ”Mielestämme syyskuun 2006 lopullinen CIS vastaa tehokkaasti niihin
kysymyksiin ja lisäselvitysvaatimuksiin, joita me ja muut asianosaiset tahot
ovat esittäneet ENCEn ja Botnian Fray Bentosin sellutehdashankkeisiin liittyen.
Lisäksi CIS mielestämme osoittaa, että tehtaat on suunniteltu moderneja,
ympäristönäkökohdiltaan kestäviä periaatteita ja käytäntöjä sekä
BAT-standardeja noudattaen.” Lisäksi raportissa todetaan: ”Tehtaiden
suunnitelmat mahdollistavat kestävän, ympäristön huomioivan toiminnan eikä
tehtailla ole vaikutusta ihmisten terveyteen Uruguay-joen kummallakaan
puolella. Mielestämme tehtaat tulevat todennäköisesti olemaan maailman viiden
parhaan tehtaan joukossa, jos niitä ajetaan suunnitelmissa esitettyjen
spesifikaatioiden mukaisesti.” 

Asiantuntijaraportin julkistamisen lisäksi lehdistötiedotteessa todettiin
selvästi, että IFC ja MIGA tulevat esittämään hallituksilleen Botnian projektin
hyväksymistä marraskuun puolivälissä. 

”Tämä on erittäin hyvä signaali projektimme rahoitukselle. IFC on nyt antanut
selkeän aikataulun ja prosessin päätöksenteolleen”, toteaa Botnian
talousjohtaja Ville Jaakonsalo. ”Toivomme myös, että kaikki nämä
yksityiskohtaiset tutkimukset ja riippumattomien asiantuntijoiden lausunnot
auttaisivat korjaamaan hankkeesta levinnyttä väärää tietoja ja siitä
aiheutuneita huolia. Luotamme siihen, että kunhan tehdas aloittaa toimintansa,
voimme myös käytännössä osoittaa toimivamme lupaustemme mukaisesti.” 

Lisätietoja antaa Uruguay-projektin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marko
Janhunen, puh. 050 5900047. 

IFC:n lehdistötiedote on luettavissa osoitteessa http://www.ifc.org.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa