Joutsenon tehdas on Metsä Fibren turvallisin yksikkö vuonna 2014

Joutsenon tehdas on valittu Metsä Fibren vuoden 2014 turvallisimmaksi yksiköksi neljän sellutehtaan joukosta. Joutsenon tehtaalla työskenneltiin koko viime vuosi ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia omalle henkilöstölle.

Metsä Fibren tavoite on nolla tapaturmaa, jota tavoitellaan hyvällä turvallisuusjohtamisella ja koko henkilöstön aktiivisella osallistumisella ennakoivaan turvallisuustyöhön. Vuonna 2014 työtapaturmataajuus oli historiamme alhaisin, 4,9. Yhtiömme tapaturmataajuus, johon lasketaan kaikki poissaoloon johtaneet tapaturmat, on laskenut 65 prosenttia viidessä vuodessa.

”Koko henkilöstömme on sitoutunut turvallisiin työskentelytapoihin ja tapaturmien ehkäisyyn: teemme turvallisuushavaintoja, ja keskustelut turvallisuudesta ovat luontainen osa jokapäiväistä työtä. Olemme matkalla maailman kärkeen prosessiteollisuuden työturvallisuudessa”, sanoo Metsä Fibren tuotantojohtaja Ismo Nousiainen.

Metsä Fibre vaatii myös omilta yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista työturvallisuuteen. Vuoden 2014 turvallisimmaksi palvelutoimittajaksi valittiin tehtaiden kunnossapidosta huolehtivan Botnia Mill Servicen Joutsenon yksikkö, jonka henkilökunta on kiitettävän sitoutunut turvallisuustyöhön ja aktiivinen ennakoivassa turvallisuustyössä.
 

Tilaa