Kemiart Liner -liiketoiminta erotetaan Metsä-Botniasta

M-real, UPM-Kymmene, Metsäliitto Osuuskunta ja Metsä-Botnia ovat tänään
solmineet aiesopimuksen Metsä-Botnian Kemissä toimivan Kemiart Liner
-liiketoiminnan irrottamiseksi Metsä-Botniasta itsenäiseksi yhtiöksi, jonka
omistusrakenne on sama kuin Metsä-Botnialla. 

Kemiart Liner on maailman johtava päällystetyn ja päällystämättömän
kraftlinerin tuottaja. Kemiart Liner -kartongin vuosikapasiteetti on 340 000
tonnia ja tehdas työllistää noin 150 henkilöä. 
Järjestely selkiyttää Metsä-Botnian strategista asemaa pääomistajien M-realin
ja UPM-Kymmenen selluresurssiyhtiönä. 

M-real ja UPM-Kymmene ovat edelleen sopineet Kemiart Liner -liiketoiminnan
tulevan strategian ja omistusrakenteen selvityksen käynnistämisestä,
tarkoituksena toteuttaa niihin liittyvät ratkaisut vuoden 2004 loppuun
mennessä. Tässä yhteydessä M-real, UPM-Kymmene ja Metsäliitto Osuuskunta ovat
sopineet, että mikäli muuta Kemiart Lineria koskevaa ratkaisua ei saavuteta,
M-realilla on osto-optio UPM-Kymmenen ja Metsäliitto Osuuskunnan omistamiin
Kemiart Liner -yhtiön osakkeisiin ja UPM-Kymmenellä ja Metsäliitto
Osuuskunnalla on vastaavasti myyntioptio M-realille. Optiot ovat voimassa
vuoden 2004 loppuun. 

Lopulliset kaupat ja muut järjestelyyn liittyvät toimenpiteet on tarkoitus
toteuttaa kevään 2002 aikana mukaan lukien järjestelyn edellyttämät
viranomaispäätökset. 
 
Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Veli-Matti Mynttinen, M-real Oyj, puh. 01046 94655, GSM
050-2895 
Johtaja Heikki Sara, UPM-Kymmene Oyj. puh. 0204 150040
Toimitusjohtaja Erkki Varis, Oy Metsä-Botnia Ab, puh. 010 46 94671

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa