Kemiart Liner -liiketoiminta erotetaan Metsä-Botniasta

M-real, UPM-Kymmene, Metsäliitto Osuuskunta ja Metsä-Botnia ovat tänään
solmineet aiesopimuksen Metsä-Botnian Kemissä toimivan Kemiart Liner
-liiketoiminnan irrottamiseksi Metsä-Botniasta itsenäiseksi yhtiöksi, jonka
omistusrakenne on sama kuin Metsä-Botnialla. 

Kemiart Liner on maailman johtava päällystetyn ja päällystämättömän
kraftlinerin tuottaja. Kemiart Liner -kartongin vuosikapasiteetti on 340 000
tonnia ja tehdas työllistää noin 150 henkilöä. 
Järjestely selkiyttää Metsä-Botnian strategista asemaa pääomistajien M-realin
ja UPM-Kymmenen selluresurssiyhtiönä. 

M-real ja UPM-Kymmene ovat edelleen sopineet Kemiart Liner -liiketoiminnan
tulevan strategian ja omistusrakenteen selvityksen käynnistämisestä,
tarkoituksena toteuttaa niihin liittyvät ratkaisut vuoden 2004 loppuun
mennessä. Tässä yhteydessä M-real, UPM-Kymmene ja Metsäliitto Osuuskunta ovat
sopineet, että mikäli muuta Kemiart Lineria koskevaa ratkaisua ei saavuteta,
M-realilla on osto-optio UPM-Kymmenen ja Metsäliitto Osuuskunnan omistamiin
Kemiart Liner -yhtiön osakkeisiin ja UPM-Kymmenellä ja Metsäliitto
Osuuskunnalla on vastaavasti myyntioptio M-realille. Optiot ovat voimassa
vuoden 2004 loppuun. 

Lopulliset kaupat ja muut järjestelyyn liittyvät toimenpiteet on tarkoitus
toteuttaa kevään 2002 aikana mukaan lukien järjestelyn edellyttämät
viranomaispäätökset. 
 
Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Veli-Matti Mynttinen, M-real Oyj, puh. 01046 94655, GSM
050-2895 
Johtaja Heikki Sara, UPM-Kymmene Oyj. puh. 0204 150040
Toimitusjohtaja Erkki Varis, Oy Metsä-Botnia Ab, puh. 010 46 94671

Tilaa