Kemin biotuotetehdasprojektin tehdasalueen valmistelevien töiden koepaalutukset 15.7.–30.9.2020

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 2.7.2020

Kemin biotuotetehdasprojektin valmistelevat työt etenevät tehdasalueella. Osana valmistelevia töitä tehdään koepaalutuksia, joista aiheutuu väliaikaista paikallista melua pääosin Metsä Groupin tehdasalueelle ja mahdollisesti myös sen lähistölle. Koepaalutuksia tehdään arkipäivisin 15.7.–30.9.2020 kello 6.00–22.00 välisenä aikana. Koepaalutuksissa tehdään melu- ja tärinämittauksia. Yksi koepaalutuksen tavoitteista on selvittää työmenetelmien kautta mahdollisuuksia vähentää biotuotetehtaan mahdollisen rakentamisen aikana syntyvää melua. Metsä Fibre on tehnyt koepaalutuksista meluilmoituksen Kemin kaupungille.

Toisen vaiheen valmistelevilla töillä varmistetaan mahdollisimman sujuva biotuotetehtaan rakentamisen aloittaminen heti investointipäätöksen jälkeen. Päätösvalmius 1,5 miljardin euron biotuotetehdasinvestoinnista arvioidaan saavutettavan aikaisintaan syksyllä 2020 ympäristöluvituksen valmistuessa. 

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti. Kemin biotuotetehdashankkeessa edistetään ympäristöluvituksen lisäksi parhaillaan myös rahoitusneuvotteluja ja uuden tehtaan tarvitsemaa logistiikkaa. Toteutussuunnittelu käynnistetään elokuun alussa 2020. Tämä tarkoittaa tehtaan tekniikan, rakentamisen, asennusten ja käyttöönoton yksityiskohtaista suunnittelua ja valmistautumista rakennusvaiheeseen. Suunnittelutyö tehdään yhdessä neljän jo nyt valitun päätoteutuskumppanin kanssa, jotka ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Toteutussuunnittelun organisaatiossa työskentelee elokuun alusta lähtien kaikkiaan yli 400 henkilöä.

Biotuotetehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä. Uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Tehdas rakennetaan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja osin tekniikka on BAT-vaatimuksiakin edistyksellisempää, kuten esimerkiksi rikkihappolaitoksen ja kuoren kaasutuksen osalta. Biotuotetehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.

Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Investointi turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehdasalueella. Suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas. Biotuotetehtaan vuotuinen, pääasiassa Suomesta hankittavan kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli 4,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin nykyisen sellutehtaan.

Lisätiedot:

Anna-Liisa Pennanen
viestintäpäällikkö
Metsä Fibre

puh. 050 574 8071
anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
 

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia