Kemin biotuotetehdasprojektin valmistelevat työt tehdasalueella jatkuvat

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 10.12.2020

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun kuuluvia valmistelevia töitä jatketaan uusilla toimenpiteillä tehdasalueella. Toteutettavilla töillä valmistellaan mahdollista investointipäätöstä seuraavaa tehtaan rakentamista. Valmius tehdä investointipäätös 1,5 miljardin euron uudesta biotuotetehtaasta saavutetaan aikaisintaan alkuvuodesta 2021 ympäristöluvituksen valmistuessa ja muiden investointipäätöksen edellytysten täyttyessä.

Huhtikuun alussa alkaneisiin valmisteleviin töihin kuuluu muun muassa tulevan tehtaan alueella tehtäviä maanrakennus- ja paalutustöitä sekä vanhojen käyttämättömänä olleiden rakennusten purkamista ja niissä olleiden toimintojen uudelleensijoitusta. Väistö- ja purkutyöt käynnistyivät vaiheittain eri rakennusten osalta ja ensimmäiset rakennukset purettiin kesäkuun alussa. Tähän mennessä esimerkiksi tehdasalueen vanha ruokalarakennus on purettu ja uusi väliaikainen ruokala perustettu. Purkulupa myönnettiin Kemin kaupungin rakennusvalvonnan toimesta näille rakennuksille joulukuussa 2019 eli niiden purkamisen edellytyksenä ei ollut uuden tehtaan investointipäätös. Tehdasalueen uusi parkkipaikka on rakennettu ja otettu käyttöön. Aiemman parkkipaikan alue tarvitaan biotuotetehtaan rakentamisen toimintoihin ja myöhemmin paikalle sijoittuisi muun muassa massatehdas ja massatornit.

Valmistelevista töistä voi aiheutua tehdasalueen ulkopuolelle ajoittaista melua. Tarvittaessa pölyn leviämistä torjutaan kasteluilla.

Metsä Groupin Kemin tehdasaluetta ja biotuotetehdasprojektin valmistelevia töitä voi seurata kolmen reaaliaikaisen web-kameran kautta osoitteessa www.metsafibre.com/webkameratkemi.

Kokonaisuudessaan biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee suunnitellusti. Elokuussa 2020 aloitetussa toteutussuunnittelussa tehtaan tekniikka, rakentaminen, asennukset ja käyttöönotto suunnitellaan yksityiskohtaisesti ja valmistaudutaan rakennusvaiheeseen. Työ tehdään yhdessä neljän valitun päätoteutuskumppanin kanssa, jotka ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Toteutussuunnittelun organisaatiossa työskentelee yhteensä yli 400 ammattilaista. Myös tehtaan tarvitsemia logistisia ratkaisuja valmistellaan parhaillaan. Biotuotetehtaan laitteista ja osastoista on tehty useita esisopimuksia, samoin kuin ensimmäiset rakennussopimukset on tehty. Tehtyjen esisopimusten perusteella projektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, noin 70 prosenttiin.

Kemin biotuotetehtaan mahdollisen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä.

Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimisi täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaisi vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Tehtaan sähköomavaraisuus olisi 250 %. Puunkäyttö olisi 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa, joka olisi 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas käyttää. Uudella tehtaalla olisi merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen, tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia työpaikkoja olisi noin 1 500. Investointi myös turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla tuleviksi vuosikymmeniksi.

Lisätietoja:

Jari-Pekka Johansson
projektijohtaja
Metsä Fibre
jari-pekka.johansson@metsagroup.com

Anna-Liisa Pennanen
viestintäpäällikkö
Metsä Fibre
puh. 050 574 8071
anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
 

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia