Kemin biotuotetehdasprojektin valmistelevissa töissä jatketaan paalutuksia

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 8.2.2021

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin valmistelevat työt jatkuvat. Osana valmistelevia töitä jatkuvat myös paalutukset, joista aiheutuu paikallista melua pääosin Metsä Groupin tehdasalueelle ja mahdollisesti myös sen lähistölle. Paalutuksista aiheutuva tärinä kohdentuu tehdasalueelle eikä vaikuta tehdasalueen ulkopuolella. Metsä Fibre on tehnyt paalutuksista meluilmoituksen Kemin kaupungille.

Paalutuksia tehdään pääasiassa arkipäivisin, jolloin työt ajoitetaan kello 7.00–22.00 välille ja lähinnä päiväajalle. Viikonloppuisin paalutuksia tehdään vain tarvittaessa ja tällöin työt ajoittuvat kello 11.00–20.00 välille. Työmenetelmät valitaan aiemmin tehtyjen koepaalutusten perusteella niin, että melu ja tärinä ovat mahdollisimman vähäisiä. Rakennustyömaalle on asennettu jatkuvatoimiset mittaukset, joiden avulla rakentamisen vaikutuksia seurataan ja valvotaan. 

Metsä Groupin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti ja päätösvalmius Kemin biotuotetehtaan 1,5 miljardin investoinnista on mahdollista saavuttaa alkuvuonna 2021. Täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimiva biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Investointi turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla. Suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas. Kemin uusi biotuotetehdas lisäisi Suomen viennin arvoa yli puoli miljardia euroa vuosittain, samoin tehtaan positiivinen tulovaikutus olisi noin puoli miljardia euroa vuodessa.

Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, noin 70 prosenttiin. Mahdollisen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä.

Lisätietoja:

Jari-Pekka Johansson
projektijohtaja
Metsä Fibre
jari-pekka.johansson@metsagroup.com

Anna-Liisa Pennanen
viestintäpäällikkö
Metsä Fibre
puh. 050 574 8071
anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
 

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia