Kemira valittu Botnian Uruguayn sellutehtaan kemikaalien toimittajaksi

Lehdistötiedote 4.10.2005

 

Kemira ja Botnia ovat allekirjoittaneet sopimuksen Botnian Uruguayn
sellutehtaan kemikaalitoimituksista. Kemira rakentaa Länsi-Uruguayhin Fray
Bentosin kaupunkiin rakennettavan sellutehtaan yhteyteen kemikaalitehtaat,
jotka tuottavat natriumkloraattia, klooridioksidia ja happea. Vetyperoksidin
tuottamisvaihtoehtoa selvitetään hankkeen edetessä. Kemiran kokonaisinvestointi
on arvoltaan noin 60 miljoonaa euroa. 

Kemiralle Uruguayn hanke on ensimmäinen vahva näyttö siitä, että asiakkaat
arvostavat mahdollisuutta ostaa kaikki selluntuotannossa tarvittavat
valkaisukemikaalit yhdeltä toimittajalta. Maailman toiseksi suurimpana sellu-
ja paperikemian tuottajana yhtiö pystyy tarjoamaan kokonaisratkaisut suurille
sellu- ja paperituottajille kaikkialla maailmassa. Uruguayn projektia silmällä
pitäen yhtiön kokonaisosaaminen täydentyi oleellisesti Finnish Chemicalsin
oston myötä, Kemiran pääjohtaja Lasse Kurkilahti arvioi. 

Suurin osa uudesta sellukapasiteetista rakennetaan Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan.
Siellä on tarjolla nopeakasvuista kuituraaka-ainetta, muun muassa eukalyptusta,
joka kasvaa hakkuukypsäksi noin kahdeksassa vuodessa ja joka sopii
laadullisesti erityisesti hieno- ja tissue-papereihin. 

Sekä Botnian että Kemiran tehtaat rakennetaan parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa käyttäen ja ne täyttävät kaikki tiukat eurooppalaiset
ympäristönormit. Kemikaalituotannon raaka-aineet hankitaan lähialueilta, ja
pääraaka-aine, sähkö, ostetaan Botnialta. 

Uruguayn kemikaalitehtaat perustuvat pääosin Kemiran omaan prosessiosaamiseen
ja laitosten suunnittelu on valtaosaltaan suomalaista. Rakennustyöt
työllistävät paikallisesti enimmillään noin 300 henkeä. Valmistuttuaan
kemikaalitehtaat työllistävät yhteensä 25 henkilöä ja heidät koulutetaan
projektin kuluessa. 

Rakennusten ja laiteperustusten rakentaminen Uruguayssa alkaa vuoden 2006
toisella neljänneksellä. Ensimmäiset laiteasennukset on ajoitettu vuoden 2006
puoliväliin ja sellutuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä. 

Lisätietoja:
Kemira Oyj
Bleaching Chemicals liiketoiminta-alueen johtaja Jarmo Savolainen gsm 040 559
6710 

Oy Metsä-Botnia Ab
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys, Timo Piilonen gsm 050 598 9310

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa