Lauri Junnila siirtyy toisen työnantajan palvelukseen - Ville Jaakonsalo Botnian talousjohtajaksi

7.9.2005

Oik.kand. Ville Jaakonsalo (34) nimitetään Botnian talousjohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi 1.10.2005 lähtien. Talousjohtaja Jaakonsalo vastaa
Botniassa kaikista Hallinto-osaamiskeskuksen vastuualueeseen kuuluvista
toiminnoista. Hän raportoi yhtiön toimitusjohtajalle ja hänen sijoituspaikkansa
on Espoo. 

Jaakonsalo siirtyy Botniaan Metsä Financesta, jossa hän on vastannut
Metsäliitto-Yhtymän pitkäaikaisesta rahoituksesta ja rahoitusjuridiikasta. 

Botnian strategia- ja taloustoiminnoista vastaava johtaja Lauri Junnila siirtyy
1.10.2005 Kemiraan. Junnilan vastuualueeseen kuuluvista strategisista
investoinneista sekä strategian kehityksestä vastaa toistaiseksi yhtiön
toimitusjohtaja 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa