Marko Ruottinen Botnian asiakaspalveluinsinööriksi


            
Fil.maist. Marko Ruottinen on nimitetty Botnian asiakaspalveluinsinööriksi. Hän
siirtyy tehtävään Kuituteknologia -osaamiskeskuksesta, missä hän on toiminut
projektipäällikkönä. Ruottinen aloittaa tehtävässä 1. syyskuuta. Uuden
tehtävänsä ohella hän saattaa eräitä keskeneräisiä projekteja loppuun syys- ja
lokakuun aikana. 

Marko Ruottisen tehtäviin kuuluvat sellun tekninen markkinointi, tekninen
asiakaspalvelu ja sen kehittäminen markkinaselluasiakkaille sekä osallistuminen
asiakkaiden kanssa tehtäviin kehitysprojekteihin. 

Ruottisen sijoituspaikka on Äänekoski ja hänen esimiehenään toimii Jyrki
Merisalo 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa