Metsä-Botnia valmis pysäyttämään asennustyöt


            
Uruguayn ja Argentiinan presidentit ovat sopineet tapaamisesta keskiviikkona
29.3. keskustellakseen sellutehdashankkeista Uruguayssa. Luodakseen
edellytykset Uruguayn ja Argentiinan neuvotteluille ja vastauksena
presidenttien Tabaré Vazquezen ja Nestor Kirchnerin pyynnölle, Metsä-Botnia on
valmis pysäyttämään Uruguayn Fray Bentosiin rakennettavan sellutehtaan
asennustyöt seuraavan, maksimissaan 90 vuorokauden aikana. 

Uruguayn hallitus on ilmoittanut, että tämän ajan kuluessa molemmat maat
tutkivat tehtaan mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset alueella.
Mahdollistaakseen tämän Metsä-Botnia on valmis antamaan kaiken tarvittavan
tiedon olemassa olevien epäilyjen selvittämiseksi sekä tehtaan asianmukaisen
toiminnan ja valvonnan varmistamiseksi. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Erkki Varis, puh. 010 469 4671

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa