Metsä-Botnian toiminta organisoidaan prosesseittain

Tiedote 27.10.2000

Oy Metsä-Botnia Ab kehittää edelleen toimintamalliaan

Oy Metsä-Botnia Ab kehittää johtamismalliaan strategian mukaisesti
tavoitteenaan muuttaa tuotantoon suuntautunutta toimintatapaansa
asiakassuuntautuneeseen toimintatapaan. Lisäksi tavoitteena on tehostaa yhtiön
johtamiskäytäntöä, johtamisresurssien ja asiantuntijoiden käyttöä sekä
yksiköiden välistä yhteistyötä. 

Metsä-Botnia siirtyy prosessipohjaiseen johtamis- ja toimintamalliin, jossa
liiketoimintaa ohjataan ydinprosesseilla. Metsä-Botnian ydinprosesseja ovat
Liiketoiminnan johtaminen, Toimitus ja Asiakaspalvelu. 

Henkilöstö organisoidaan ydinprosessien johtoa ja muutamia muita
avainhenkilöitä lukuun ottamatta resursseihin, joita ovat Puunhankinta,
Tuotanto, Tutkimus ja kehitys, Botnia Pulps ja Hallinto. 

Ydinprosesseille ja yhtiötasoisille resursseille nimitetään johtajat, jotka
muodostavat yhtiön johtoryhmän. Ydinprosessien johtajat ohjaavat vastuualueensa
liiketoimintaa resurssien asiantuntijoiden avulla. Resurssien johtajat
vastaavat oman alueensa toiminnan ja osaamisen kehittämisestä sekä
kustannustehokkaasta tuotanto- ja kehitystoiminnasta. 

Toimintamallin kehittämisessä painopistealueita ovat asiakkaan liiketoiminnan
tukeminen ja entistä syvällisemmän kuituosaamisen kehittäminen, asiakaspalvelun
ja sisäisen tehokkuuden parantaminen sekä avainhenkilöiden osaamisen
kehittäminen. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa