• news.cision.com/
  • Metsä Fibre/
  • Metsä Fibre ja Doosan Škoda Power ovat allekirjoittaneet esisopimuksen turbiini-generaattorin toimittamisesta Kemin uudelle biotuotetehtaalle

Metsä Fibre ja Doosan Škoda Power ovat allekirjoittaneet esisopimuksen turbiini-generaattorin toimittamisesta Kemin uudelle biotuotetehtaalle

Report this content

Metsä Fibre lehdistötiedote 17.12.2020

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Doosan Škoda Power ovat tehneet esisopimuksen Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan turbiini-generaattorista, jonka sähköteho olisi 270 MW. Turbiini on varustettu kahdella eri painetason höyryn väliotolla sekä lauhdeturbiiniosalla. Soodakattilan yhteyteen tuleva turbiini-generaattori olisi keskeinen osa uuden tehtaan korkealle vietyä energiatehokkuutta ja tuottaisi sähköä täysin uusiutuvista polttoaineista. Täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimivan biotuotetehtaan sähköenergian omavaraisuus olisi 250 % ja ylijäävä biosähkö toimitettaisiin valtakunnan verkkoon.

Biotuotetehdas lisäisi uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kaksi prosenttiyksikköä. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana energiantuottajana.

- Olemme asettaneet Kemin biotuotetehtaalle korkeat materiaali-, energia- ja ympäristötavoitteet. Edellytämme kumppaneidemme yltävän näihin tavoitteisiin. Doosan Škoda Powerin valinnassa toimittajaksi keskeistä oli tämän lisäksi heidän vahva kokemuksensa ja osaavat asiantuntijat, kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

- Kemiin suunniteltu biotuotetehdas on todella tärkeä ja kunnianhimoinen projekti, johon Doosan Škoda Power on ylpeä voidessaan osallistua. Biotuotetehtaalle tulee 270 MW:n turbiini ja se on yksi maailman suurimmista metsäteollisuusalalla käytössä olevista turbiineista. Olemme tyytyväisiä, että meidän turbiinimme valittiin tähän tehtaaseen, kertoo Area Sales Manager Václav Lang Doosan Škoda Powerilta.

Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitellusti. Turbiini-generaattorin lisäksi biotuotetehdasprojektissa on tehty useita muita merkittäviä esisopimuksia prosessiosastoista ja laitteista. Tehdas rakennetaan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT).

Tehtyjen esisopimusten perusteella projektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, noin 70 prosenttiin. Päätösvalmius 1,5 miljardin euron investoinnista arvioidaan saavutettavan aikaisintaan alkuvuonna 2021 muun muassa ympäristöluvituksen valmistuessa.

Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä.

Kemin biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Investointi turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla. Suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas. Kemin uusi biotuotetehdas lisäisi Suomen viennin arvoa yli puoli miljardia euroa vuosittain, samoin tehtaan tulovaikutus olisi noin puoli miljardia euroa vuodessa. Biotuotetehtaan vuotuinen, pääasiassa Suomesta hankittavan kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli 4,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin nykyisen sellutehtaan.

Lisätietoja:

Jari-Pekka Johansson
projektijohtaja
Metsä Fibre
jari-pekka.johansson@metsagroup.com

Anna-Liisa Pennanen
viestintäpäällikkö
Metsä Fibre
puh. 050 574 8071
anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
 

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia:       
Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia