Metsä Fibre ja Fimpec tekivät sopimuksen Kemin biotuotetehtaan hankesuunnittelun rakennuttamiskonsultoinnista

Metsä Fibre lehdistötiedote 12.6.2019

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehtaan rakennuttajakonsultiksi on valittu Fimpec Oy.

Fimpec toimittaa Metsä Fibrelle rakentamisen konsulttipalvelut hankesuunnittelun ajaksi. Hankesuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset uuden biotuotetehtaan investointipäätökselle, joka tehdään aikaisintaan kesällä 2020. Hankesuunnitteluprojektiin kuuluu tehtaan konkreettisen rakennussuunnitelman lisäksi muun muassa YVA- ja ympäristölupaprosessit, päälaitesopimukset ja investointiesitykset.

Fimpec oli rakennuttaja myös biotuotetehtaalla Äänekoskella.

”Fimpecillä on laaja kokemus suurista teollisista rakennusprojekteista. Olemme tehneet menestyksekästä yhteistyötä aiemminkin ja Kemin biotuotetehdasprojekti on jälleen uusi tilaisuus laadukkaalle yhteistyölle”, kertoo projektijohtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

”Toimeksianto vahvistaa merkittävästi Metsä Fibren ja Fimpecin välistä pitkäaikaista ja hedelmällistä yhteistyötä, jossa perinteisiin projektinjohtomalleihin haetaan yhteistyössä uusia toimintatapoja. Arvostamme Metsä Fibren määrätietoista ja yhtiön arvoja kunnioittavaa tapaa toteuttaa strategisia investointejaan. Tuomme hankkeeseen laajan kansainvälisen kokemuksemme, vahvan paikallisen osaamisemme sekä kotimarkkinoiden hyvän tuntemuksen”, kertoo Fimpecin hallituksen puheenjohtaja Pekka Salomaa. Salomaa toimi Äänekoski-projektissa tehtaan rakentamisen vastaavana henkilönä.

Toteutuessaan Kemin biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos ja Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,5 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimisi täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaisi vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Puunkäyttö olisi 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uudella tehtaalla olisi merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen, tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia olisi noin 1 500.

Lisätietoja:

Jari-Pekka Johansson, projektijohtaja, Kemin biotuotetehdasprojekti, Metsä Fibre,
puh. 040 830 4432, jari-pekka.johansson[at]metsagroup.com
Pekka Salomaa, hallituksen puheenjohtaja, Fimpec, puh. 040 066 5172, pekka.salomaa[at]fimpec.fi

Metsä Fibre
www.metsafibre.fi  

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.com Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa

Multimedia

Multimedia